biblioteka

Więcej o:

biblioteka

Wypowiedzi na forum o:

biblioteka

 • Re: Biblioteka Śląska

  Biblioteka mieści się w 3 budynkach. Główny gmach Biblioteki Śląskiej mieści się przy placu Rady Europy 1 w Katowicach. Znajduje się w nim większość zbiorów oraz działów i czytelń, także Instytut Mediów Cyfrowych ?Digitarium? wraz ze Społeczną Pracownią Digitalizacji, Instytut Kultury Intermedialnej

 • Re: Biblioteka Śląska

  ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych bibliotekach cyfrowych (patrz: Zdalne biblioteki cyfrowe).

 • Re: Biblioteka Śląska

  Z inicjatywy Biblioteki Śląskiej w 2006 r. została utworzona Śląska Biblioteka Cyfrowa, obecnie największa regionalna biblioteka cyfrowa w Polsce. Powstanie zasobu zainaugurowało zawarcie umowy o współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Porozumienie o współtworzeniu ŚBC ma charakter otwarty

 • Re: Biblioteka Śląska

  Śląska Biblioteka Cyfrowa została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką Śląską a Uniwersytetem Śląskim w dniu 20 lipca 2006 r.

 • Re: Biblioteka Śląska

  Śląska Biblioteka Cyfrowa (ŚBC) ? biblioteka cyfrowa, której zasób współtworzony jest przez instytucje z terenu historycznego Śląska oraz obecnych województw: śląskiego i opolskiego. Celem powstania Śląskiej Biblioteki Cyfrowej jest promowanie kultury i nauki oraz zapewnienie powszechnego i

 • Re: Biblioteka Śląska

  ŚBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych, dzięki czemu za jej pośrednictwem można dotrzeć bezpośrednio do publikacji umieszczonych w innych regionalnych i instytucjonalnych bibliotekach cyfrowych

 • Re: Biblioteka Śląska

  W latach 1930?1931 był nauczycielem w szkole podstawowej w Skoczowie, a od 1931 do 1935 w Cieszynie. Od 1935 był adiunktem w Bibliotece Sejmowej w Katowicach (późniejsza Biblioteka Śląska).

 • Re: Biblioteka Śląska

  Biblioteka Śląska uwzględnia m.in.: potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni, zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych, udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie śląskim.

 • Wojna z bibliotekami

  -- Religia jest dla ludzi bez rozumu. /Józef Piłsudski/

 • Re: Biblioteka Śląska

  Śląska Biblioteka Cyfrowa powstała 20 lipca 2006 w Katowicach, dzięki porozumieniu Uczestników - Założycieli: Biblioteki Śląskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Porozumienie o cyfrowej archiwizacji, ochronie i prezentacji zbiorów podpisali: rektor UŚ prof. Janusz Janeczek i dyrektor BŚ prof. Jan