Góry Świętokrzyskie

Więcej o:

Góry Świętokrzyskie

Wypowiedzi na forum o:

Góry Świętokrzyskie

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. Góry Świętokrzyskie porośnięte są lasami jodłowymi (Puszcza Jodłowa) i bukowymi. Na ich terenie utworzono Świętokrzyski Park Narodowy.

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Trias Na lądzie i w strefie przybrzeżnej w warunkach gorącego i suchego klimatu gromadziły się czerwone osady, które dały początek czerwonym piaskowcom i mułowcom znanym z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Słynne ?piaskowce tumlińskie? to pamiątka wydm i okresowych rzek. Z piaskowców Gór

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Paleogen W czasie paleogenu na obszarze świętokrzyskim dominowały procesy erozji i denudacji, które doprowadziły do usunięcia grubej pokrywy osadów mezozoicznych (trias, jura, kreda) i odsłonięcia tzw. trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, zbudowanego ze skał od kambru do permu. W warunkach

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Ordowik i sylur Z ordowiku oraz syluru pochodzą osady (m.in. łupki szarogłazowe), z których zbudowane jest m.in. dno Doliny Wilkowskiej. Profil skalny ordowiku w Górach Świętokrzyskich zawiera zapis pogłębienia, a następnie spłycenia morza w wyniku globalnego zlodowacenia, które miało miejsce pod

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  "I mnie miłe Gór Świętokrzyskich knieje Na których wiecznie list się zielenieje, A z między inszych wyższa pięknym brakiem Zbawiennym Pańskim uczczona jest znakiem."

 • Góry Świętokrzyskie

  hej, co sądzicie o wakacjach w Górach Świętokrzyskich? Może jakieś fajne miejsca do spania?

 • Góry Świętokrzyskie!

  Mam prośbę,może ktoś może polecić jakiś ośrodek wypoczynkowy w Górach Świętokrzyskich. Dzięki za info.

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Czwartorzęd Zlodowacenia południowopolskie, które wkraczają na obszar Gór Świętokrzyskich powodują w wielu miejscach zmiany w rzeźbie terenu; po ich ustąpieniu kształtuje się współczesny rys rzeźby Gór Świętokrzyskich. Na przedpolu lądolodu w tzw. strefie peryglacjalnej tworzą się charakterystyczne

 • Re: Góry Świętokrzyskie

  Trzon Gór Świętokrzyskich, w skład którego wchodzą Łysogóry, zbudowany jest z kwarcytowych piaskowców prekambryjskich, podobnie jak dno Doliny Chęcińskiej oraz południowe pasmo wzniesień ciągnące się od Pasma Zgórskiego po Wygiełzowskie. Zbocza pokryte są gołoborzami powstałymi w czwartorzędzie

 • Góry Świętokrzyskie

  Wybieram się na długi weekend w Góry Świętokrzyskie. Co możecie polecić w tym regionie? Jaką literaturę - przewodniki i mapy? Pomóżcie!