Największe lasy w Polsce: Puszcza Nidzicka na czele rankingu. Sprawdź koniecznie, jaką powierzchnię zajmuje

Gdzie znaleźć największe lasy w Polsce? Według danych GUS blisko 30 procent powierzchni naszego kraju zajmują lasy. Dominują wśród nich lasy iglaste, ale nie brak też liściastych lub mieszanych. Obok niewielkich terenów leśnych mamy też kilkanaście kompleksów leśnych o całkiem sporej powierzchni. Sprawdzamy, które lasy w Polsce są największe i gdzie ich szukać.

Największy las w Polsce. Puszcza Nidzicka na podium 

Jaki jest największy las w Polsce? Za kompleks leśny, który zajmuje największą powierzchnię uchodzi Puszcza Nidzicka, którą charakteryzuje urozmaicona, polodowcowa rzeźba terenu. Porastają ją drzewostany sosnowe, na żyźniejszych terenach występują również dęby, zaś w miejscach wilgotnych pojawia się świerk. Na terenie Puszczy Nidzickiej jest kilka rezerwatów przyrody. Jednym z najrozleglejszych kompleksów leśnych jest również Puszcza Karpacka, porastająca Karpaty Wschodnie i Zachodnie. W wielu jej fragmentach można spotkać starodrzewy bukowo-jodłowo-jaworowo-grabowe. Jest też ostoją rzadkich i chronionych gatunków zwierząt: niedźwiedzia brunatnego, rysia, żubra, wilka, żbika, orła przedniego, puchacza czy bociana czarnego. Jednym z największych kompleksów borów sosnowych w Polsce są z kolei Bory Tucholskie. Rosną one przeważnie na piaskach sandrowych, występują tu liczne jeziora. W przeszłości w drzewostanie Borów Tucholskich dominował buk wraz z sosną, obecnie, wskutek rabunkowej gospodarki leśnej i zalesiania sosną, są one monokulturą sosnową. Na terenie Borów Tucholskich utworzono kilka parków narodowych, znajdują się tu również liczne rezerwaty przyrody. Największym zwartym kompleksem leśnym w Polsce są natomiast Bory Dolnośląskie. Dominuje w nich bór świeży, ponadto znajdziemy tu bory mieszane, bory wilgotne i bory suche, gdzieniegdzie zaś buczyny i dąbrowy. Najczęściej występującym gatunkiem jest sosna, coraz więcej jest świerka, drzewa liściaste stanowią zaledwie dodatek. Pojawiają się tu natomiast rośliny atlantyckie, a także gatunki rzadkie i chronione (np. arnika górska, kosaciec syberyjski czy rosiczka długolistna). Mówiąc o największych lasach Polski nie sposób nie wspomnieć o największym lesie miejskim. Olsztyński Las Miejski jest największym kompleksem leśnym położonym w granicach miasta w Europie i obecnie jest ulubionym miejscem aktywnego wypoczynku Olsztynian.

Puszcza Nidzicka. Zdjęcie ilustracyjnePuszcza Nidzicka. Zdjęcie ilustracyjne Autorstwa Albertyanks Albert Jankowski - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7681616

Las Kabacki to wielki atut Kabat i ukochane miejsce jego mieszkańców Las Kabacki. Miejsce rekreacji z historią w tle

Największe lasy w Polsce [lista]

Oto lista największych lasów w Polsce:

 • Puszcza Nidzicka
 • Puszcza Karpacka
 • Bory Tucholskie
 • Bory Dolnośląskie
 • Puszcza Białowieska
 • Puszcza Notecka
 • Puszcza Sandomierska
 • Puszcza Solska
 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka
 • Puszcza Augustowska
 • Puszcza Knyszyńska
 • Puszcza Pilska
 • Puszcza Piska

Bory TucholskieBory Tucholskie Bory Tucholskie / PIOTR WOJCIK / Agencja Wyborcza.pl

Zobacz wideo Taki widok na Tatry musisz zobaczyć choć raz w życiu

Gdzie jest największy las w Polsce?

A gdzie jest największy las w Polsce? Jeśli za największy teren leśny w Polsce uznamy Puszczę Nidzicką, to by ją zobaczyć, należy udać się do województwa warmińsko-mazurskiego. Ten kompleks leśny znajduje się bowiem w południowo-zachodniej części Pojezierza Mazurskiego, pomiędzy Nidzicą a Szczytnem. Rozległy kompleks leśny, jakim jest niewątpliwie Puszcza Karpacka, znajduje się natomiast w Polsce południowej, na styku Karpat Zachodnich i Wschodnich. Od ponad ćwierć wieku podejmowane są starania o utworzenie tu Turnickiego Parku Narodowego, lub przynajmniej rezerwatu "Reliktowa Puszcza Karpacka". Porównywalny teren zajmują Bory Tucholskie (z obszarami chronionymi: Rezerwatem Biosfery Bory Tucholskie i Parkiem Narodowym Bory Tucholskie). Ten kompleks borów sosnowych porasta tereny województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w dorzeczu Brdy i Wdy oraz na Równinach Tucholskiej i Charzykowskiej. Z kolei największy zwarty kompleks leśny znajduje się w województwach lubuskim i dolnośląskim. Bory Dolnośląskie, bo o nich mowa, porastają część Niziny Śląsko-Łużyckiej oraz Krainy Śląskiej. Największy las miejski (nie tylko w Polsce, ale i w Europie), Olsztyński Las Miejski, rośnie natomiast w granicach administracyjnych stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyna.

Las Mokrzański Las Mokrzański - zielone płuca Wrocławia i idealne miejsce na jesienne grzybobranie

Jaką powierzchnię ma największy las w Polsce?

A jaką powierzchnię ma największy las w Polsce? Obszar, jaki zajmuje Puszcza Nidzicka, szacowany jest na 590 tysięcy hektarów (czyli 5900 kilometrów kwadratowych), należy jednak pamiętać, że obejmuje on nie tylko tereny porośnięte lasem. Podobnie jest w przypadku Puszczy Karpackiej, której obszar to około 315 tysięcy hektarów (3150 km2) czy Borów Tucholskich, porastających powierzchnię około 300 tysięcy hektarów (3000 km2). Największy zwarty kompleks leśny, Bory Dolnośląskie, zajmuje powierzchnię 1650 km2. Dla porównania: powierzchnia Puszczy Białowieskiej to ok. 1500 km2, Puszczy Noteckiej – 1372 km2, zaś Puszczy Sandomierskiej – 1290 km2. Przy tych liczbach niezbyt imponujący wydaje się obszar Olsztyńskiego Lasu Miejskiego, liczący 1415,87 ha (czyli zaledwie 14,15 km2).

Zobacz też: Lasy Sławkowskie. Warto tu przyjechać na grzyby, pobiegać lub na rower

 

Więcej o: