Hotele będą zamknięte znacznie dłużej? Gowin: Nie mam dobrych prognoz

Jarosław Gowin zapowiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, to od 1 lutego uda się otworzyć handel. Nie ma jednak dobrych wieści dla branży turystycznej. Wicepremier zapowiada, że jej przedstawiciele muszą uzbroić się w cierpliwość.

Na początku tygodnia rząd ogłosił, że przedłuża obostrzenia do końca stycznia. Wiele jednak wskazuje na to, że niektóre branże będą zamknięte znacznie dłużej. Mówił o tym m.in. Jarosław Gowin.

W rozmowie z TOK FM wicepremier przyznał, że przebieg epidemii jest nieprzewidywalny.

Deklaracja w tej chwili, że np. od 1 lutego otworzymy hotele, byłaby nieodpowiedzialna

- stwierdził. Jednocześnie zapowiedział, że jeśli sytuacja się nie pogorszy, to prawdopodobnie od 1 lutego handel, czyli w praktyce galerie handlowe, zostanie otwarty w 100 proc.

Jednak nie mam dobrych prognoz dla branż, które są najbardziej dotknięte lockdownem: turystyki, gastronomii. Tutaj musimy się uzbroić w cierpliwość na co najmniej kolejne tygodnie

- podkreślił wicepremier. Nie podał jednak konkretnej daty. Powiedział jedynie, że rząd stara się podejmować decyzje w interwałach dwutygodniowych.

Zobacz wideo Obostrzenia w turystyce do wiosny? "Ludzie nie dadzą rady"

Hotele zamknięte. Są wyjątki

W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu zaznaczono, że hotele mogą przyjmować gości tylko z określonych grup. Wyjątków jest sporo, jednak turyści muszą jeszcze wstrzymać się z planowaniem noclegów.

W dokumencie czytamy, że działać mogą hotele robotnicze oraz dla pracowników sezonowych. Poza tym obiekty noclegowe pozostają dostępne dla:

 • dla osób wykonujących zawód medyczny
 • dla członków załogi statku powietrznego
 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę
 • dla kierowców wykonujących transport drogowy
 • dla członków obsady pociągu
 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych
 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego
 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;
 • dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;
 • dla gości będących funkcjonariuszami albo żołnierzami: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku w wykonywaniem przez nich zadań służbowych;
 • dla osób wykonujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących inwestycji w zakresie terminalu
 • dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;
 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym;
 • dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.
Więcej o: