Dokumenty do paszportu. Jak wyrobić paszport?

Jakie dokumenty do paszportu należy przygotować? To pytanie zadaje sobie każdy, kto planuje zagraniczną wycieczkę, a w ostatnim czasie jego aktualny dokument stracił ważność. Choć obecnie wiele krajów Europy pozwala na podróż bez paszportu, to w niektórych zakątkach świata bez niego nie uda nam się przekroczyć granicy. Jak wyrobić paszport i jakie dokumenty przygotować? Oto wszystko co musisz wiedzieć.

Paszport - dlaczego jest tak ważny podczas podroży?

Zanim przejdziemy do konkretów, warto dowiedzieć się czym dokładnie jest paszport. Paszport to dokument zapewniający posiadaczowi uprawnienie do przekraczania oraz przebywania za granicą. Paszport stanowi dokument potwierdzający tożsamość osoby oraz jej obywatelstwo. Obecnie wszystkie paszporty wydawane w Polsce od 2006 roku są paszportami biometrycznymi. Oznacza to, że w takim dokumencie umieszczony jest mikroprocesor, który przetrzymuje wszystkie podstawowe informacje na nasz temat. Są to imię, nazwisko, płeć, PESEL, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, seria i numer paszportu oraz dane organu wydającego.

Takie rozwiązanie pozwala na odczytywanie dokumentów przez urządzenia elektroniczne i optyczne, co zapewnia większą wiarygodność i utrudnia fałszowanie dokumentów. Warto również wiedzieć, że wszystkie dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wyrobić paszport i jakie dokumenty są potrzebne?

Zanim pójdziemy wyrabiać paszport trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy prawo o niego wnioskować. Wymogami, aby ubiegać się o ten dokument jest polskie obywatelstwo, ukończony 18 rok życia oraz pełna zdolność do wykonywania czynności prawnych. Jeżeli osoba jest niepełnoletnia lub ubezwłasnowolniona wniosek o dokument paszportowy mogą składać rodzice, bądź opiekunowie. Następnie, w zależności od naszego miejsca zamieszkania, powinno się sprawdzić na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, gdzie znajdują się punkty paszportowe. Osoby mieszkające za granicą mogą aplikować o wydanie paszportu w placówkach konsularnych. W punkcie paszportowym osoba powinna mieć ze sobą takie rzeczy jak:

  • Ważny paszport lub ważny dowód osobisty
  • Aktualne zdjęcie, wykonane nie później niż 6 miesięcy od złożenia wniosku paszportowego, w formacie 35 mm x 45mm, zgodne z wytycznymi zdjęcia paszportowego
  • Wniosek paszportowy (najlepiej pobrać go na miejscu w punkcie paszportowym)
  • Dowód opłaty
  • Dokument potwierdzający prawo do ulgi lub zwolnienia z opłaty
Zobacz wideo Pomysł na zimowy urlop:

Koszt paszportu dla osoby dorosłej wynosi 140zł, dla uczniów i studentów powyżej 13 roku życia 70zł, a dla dzieci do 13 roku życia 30 zł. Pełna lista ulg i zniżek znajduje się na portalu gov.pl w zakładce "Dokumenty i dane osobowe".

Historia paszportów

Pierwsze prototypy paszportów działały już w Starożytnym Rzymie. Służyły one wtedy jako gwarancja bezpieczeństwa przewozu towarów przez zagraniczne kraje. Przez wiele następnych wieków nikt nawet nie myślał o potrzebie dokumentu, gdy planował przekraczać granice danego państwa. Dopiero w XIX wieku pojawiły się uregulowane prawnie dokumenty, które uprawniały do przekraczania granic. Pierwszym krajem, który wprowadził paszporty była Francja w 1987 roku, a 6 lat później to samo uczyniło Imperium Brytyjskie oraz Królestwo Włoch. Następnie do zaostrzenia przepisów przyczyniły się wojny światowe, a po nich starsze osoby mogą jeszcze pamiętać jak mocno ograniczony był dostęp do paszportów i wyjazdów zagranicznych w krajach bloku wschodniego. Sytuacja uległa zmianie w 1989 roku. Wraz ze zmianami politycznymi i poszerzaniem się Strefy Schengen paszporty nie są już niezbędne w podróży po większości krajów Europy.

Zobacz też: Najciekawsze opuszczone miasta w USA: odkryj interesujące lokalizacje, które potrafią przyprawiać o dreszcze

Więcej o: