legendy

Więcej o:

legendy

Wypowiedzi na forum o:

legendy

 • Legenda legędzie nierówna!

  Japońskie legendy są bardzo precyzyjne i tak też je relacjonujemy. Ale nawiązując do nich i opisując Kamień przeznaczenia nie wspomniawszy, iż jego nazwa jest najistotniejszym elementem legendy? To z ten właśnie kamień zwany z tego powodu MÓWIĄCYM lub też PROROCZYM miał WSKAZYWAĆ IMIĘ PRZYSZŁEGO

 • Powstanie Warszawskie. Legenda vs. Fakty!

  ;;16i1O-GATLw;;;;Legenda vs. Fakty! Obalamy największe mity Powstania Warszawskiego - Norbert Bączyk i P. Zychowicz

 • Re: Legendy

  Wśród badaczy występują dwa stanowiska w sprawie wyjaśnienia genezy legendy o smoku wawelskim. Część z nich uważa, że zapisana przez Wincentego Kadłubka legenda oparta została na żywej w końcu XII wieku ustnej tradycji krakowskiej. Inni natomiast są zdania, że twórcą legendy był sam mistrz Wincenty,

 • Re: Legendy

  Plezia odrzucał jednak próbę powiązania krakowskiej legendy z Biblią lub opowieściami o świętym Jerzym. Według niego legenda o smoku wawelskim była w tej postaci, w jakiej jest współcześnie znana z zabytków literackich, skrzyżowaniem prastarego wątku, występującego w literaturze antycznej i

 • Re: Legendy

  Tezę Brücknera podtrzymywali Karol Potkański i Brygida Kürbis. Karol Potkański był zdania, że podanie o Kraku i związana z nim opowieść o smoku, były bardzo starymi legendami związanymi z Krakowem. Brygida Kürbis uważała, że Kadłubek skojarzył lokalną tradycję z którymś ze znanych mu wątków

 • Re: Legendy

  Inna wersja legendy pochodzi z gawędy szlacheckiej Henryka Rzewuskiego Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego, publikowanej (w częściach) w Paryżu w latach 1839?1841. Tę samą wersję przytoczył również Lucjan Siemieński w swojej książce Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie z

 • Re: Legendy

  Legendę o smoku wawelskim spopularyzowały podręczniki szkolne oraz zbiory legend i baśni polskich wydawane od XIX wieku. Niemałą rolę odegrała literatura piękna ? w XIX wieku powieści Józefa Kraszewskiego, w wieku XX Stanisława Pagaczewskiego. Postać smoka inspirowała także malarzy i rzeźbiarzy,

 • Re: Legenda o powstaniu Byczyny

  Wśród badaczy występują dwa stanowiska w sprawie wyjaśnienia genezy legendy o smoku wawelskim. Część z nich uważa, że zapisana przez Wincentego Kadłubka legenda oparta została na żywej w końcu XII wieku ustnej tradycji krakowskiej. Inni natomiast są zdania, że twórcą legendy był sam mistrz Wincenty,

 • Re: Legendy

  Ludowe podania zostawione przez Niemców ? mieszkańców ziemi kłodzkiej sprzed 1945 r. ? mówią o legendzie podobnej do krakowskiej legendy o Smoku Wawelskim, wyjaśniając skąd pochodzi łysy szczyt góry. Miejscowy smok mieszkał dawno, dawno temu na górującym nad okolicą wzniesieniu i w sposób typowy dla

 • Re: Legenda o powstaniu Byczyny

  Plezia odrzucał jednak próbę powiązania krakowskiej legendy z Biblią lub opowieściami o świętym Jerzym. Według niego legenda o smoku wawelskim była w tej postaci, w jakiej jest współcześnie znana z zabytków literackich, skrzyżowaniem prastarego wątku, występującego w literaturze antycznej i