Kruszyniany

Więcej o:

Kruszyniany

Wypowiedzi na forum o:

Kruszyniany

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Cmentarz muzułmański w Kruszynianach ? cmentarz znajdujący się w Kruszynianach założony w II połowie XVII wieku przez społeczność tatarską.

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Kruszynianach ? drewniany meczet znajdujący się we wsi Kruszyniany, w województwie podlaskim. Jest najstarszym zachowanym meczetem tatarskim w Polsce, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 10x13 m.

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  16 marca 2010 r. meczet w Kruszynianach zwiedził książę Karol

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Kruszynianach jest wpisany na krajową listę zabytków Polski, a 22 października 2012 roku zarządzeniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został, wraz z meczetem w Bohonikach, uznany za pomnik historii ?Bohoniki i Kruszyniany ? meczety i mizary? , będący najwyższą formą ochrony

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Wieś została założona prawdopodobnie w wieku XVII. W dniu 12 marca 1679 Jan III Sobieski nadał Tatarom m.in. Kruszyniany oraz pobliskie wsie Nietupa, Łużany, jak też część Poniatowicz. Osadzeni muzułmanie, zwani Lipkami, walczyli po stronie Polski w wojnie z Turkami. W Kruszynianach (obok ok. 45

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  W 1915 r. w związku z wybuchem I wojny światowej i niepowodzeniami Armii Imperium Rosyjskiego na froncie wschodnim większość ludności prawosławnej i tatarskiej Kruszynian masowo ewakuowała się w czasie bieżeństwa w głąb Rosji, gdzie przebywała na wygnaniu parę lat. Powroty do wsi rozpoczęły się po

 • Kruszyniany

  Czy z Kruszynian do Bobrownik prowadzi jakaś droga asfaltowa?

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Według Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 1921 roku, wieś Kruszyniany liczyła 54 domostwa i 364 mieszkańców. Miejscowość zamieszkiwana była wówczas przez wiernych 4 wyznań monoteistycznych. Większość mieszkańców w liczbie 170 zadeklarowało wyznanie prawosławne, 141 zadeklarowało wyznanie

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Szlak ekumeniczny wokół zalewu Ozierany, zbudowany w 2006 roku ? ma początek i koniec w Kruszynianach Rezerwat Nietupa, zwany potocznie ?Czarny Roh? (?Czarny Róg?) Liczne punkty widokowe, m.in. Kosmata Góra Na terenie wsi zlokalizowane są restauracje z regionalnym tatarskim jedzeniem

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Bohonikach ? jeden z pięciu ? obok meczetu w Kruszynianach, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku ? czynnych meczetów w Polsce. Znajduje się we wsi Bohoniki. Jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim, ośrodek kultury tatarskiej