polska organizacja turystyczna

Wypowiedzi na forum o:

polska organizacja turystyczna

  • Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej

    W dniu 9 wrze?nia 2003 roku w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych, którym przyznawane będš