Pierwszy rok dziecka na Wyspach

Sprawy organizacyjne i formalności do wypełnienia w pierwszym roku dziecka.

Polskich dzieci na Wyspach przybywa. Narodzinom dziecka zawsze towarzyszą emocje, wyczekiwanie i radość. Zaprzątnięci opieką nad nowym członkiem rodziny nie zawsze zdajemy sobie sprawę ile czeka nas jeszcze spraw organizacyjnych i formalności. O czym nie możemy zapomnieć?

Wizyta położnej

O urodzeniu naszego dziecka szpital informuje wszystkie zainteresowane tym faktem placówki. Tam też nadawany jest numer NHS kwalifikujący malucha do bezpłatnej opieki lekarskiej.

Informacje o narodzinach w pierwszej kolejności otrzymuje zespół położniczy i w ciągu kilku dni wizytę w domu złoży nam położna. Sprawdza ona ogólny stan zdrowia, waży malucha, podaje mu witaminę K, pobiera też krew w celu wykluczenia poważniejszych chorób mogących powodować problemy zdrowotne (na przykład phenylketonuria-fenyloketonuria, choroba o podłożu genetycznym, hypothyroidism-niedoczynność tarczycy, sickle cell disease-anemia sierpowata).W zależności od kondycji niemowlęcia takich odwiedzin może być jeszcze kilka.

Dane naszej pociechy wysyłane są również do ośrodka zdrowia, który w ciągu 10 -14 dni przysyła do naszego domu pielęgniarkę środowiskową (Health Visitor). Jej wizyta daje okazję do przedyskutowania wszelkich kwestii dotyczących zdrowia matki i noworodka oraz zorientowania się odnośnie szczepień, korzystania z opieki lekarskiej czy przysługujących nam benefitów . Wystawia ona też książeczkę zdrowia, którą nosi się tutaj na wszelkie wizyty lekarskie.

Z dzieckiem u lekarza

Natomiast już sami musimy zadbać o zarejestrowanie dziecka w przychodni . Najlepiej zrobić to przed 6 tygodniem, bo na ten czas przypada pierwszy wywiad lekarski. Obejmuje on sprawdzenie oczu dziecka na wypadek katarakty, jego słuchu, budowy bioder i genitaliów oraz ogólnej motoryki ciała w celu wykluczenia wszelkich odstępstw od normy. Jest on przeprowadzany przez GP ( General Practitioner - internista), który będzie się też zajmował maluchem w razie choroby, a w razie konieczności może nas skierować do specjalisty. Zdrowym dzieckiem opiekuje się poradnia dziecięca prowadzona przez Health Visitor, która robi rutynowe kontrole, udziela porad w zakresie żywienia i pomaga w przypadku drobnych niedomagań. Poradnia taka rzadko zazwyczaj jest otwarta przez kilka dni w tygoniu. Poza godzinami urzędowania można skorzystać z informacji telefonicznej, dzwoniąc do Health Visitor przypisanej nam na samym początku albo na linię NHS Direct, oferującą całodobową informację - tel. 08454647.

Drugie badanie rutynowe naszego bobasa przypada dopiero na ósmy miesiąc i wykonywane jest przez Health Visitor w przychodni.

Szczepienia dla najmłodszych

Kolejny krok to szczepienia szczepionkami skojarzonymi, które są tutaj bezpłatne. Wykonuje się je kolejno w:

- 8 tygodniu (Diphteria-błonica, Tetanus-tężec, acellular Pertussis [whooping cough]-krztusiec, Inactivated Polio Vaccine- zabita szczepionka przeciw poliomyelitis, Haemophilus influenzae b [Hib]- bakteria wywołująca zapelenie opon mózgowo-rdzeniowych, Pneumococcal-pneumokoki)

- w 12 tygodniu (Diphteria, Tetanus, acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus influenzae b [Hib] i dodatkowo Meningococcal C-meningoki typu C)

- w 16 tygodniu (Diphteria, Tetanus, acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus influenzae b [Hib], Pneumococcal i Meningococcal C )

- w12 miesiącu (Haemophilus influenzae b [Hib] i Meningococcal C). Można też zaszczepić dziecko przeciwko gruźlicy (BCG vaccination against Tuberculosis) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (Hepatitis B).

Warto o tym pamiętać, bo te szczepionki nie zawsze są podawane, więc w razie potrzeby należy skontaktować się z ośrodkiem zdrowia albo Health Visitor, która wydaje na nie skierowania.

Rejestracja maluszka

Obok spraw zdrowotnych pozostaje też zarejestrowanie urodzin potomka w odpowiedniej instytucji. W Anglii zajmują się tym Registrar's Offices. Szpital informuje taką placówkę o wszystkich narodzinach a nam powinien wskazać najbliższy Registrar's Office. Na spotkanie należy umówić się do 6 tygodnia życia dziecka. Sama wizyta nie trwa długo, wymagana jest obecność bobasa i przynajmniej jednego z rodziców, jeśli są małżonkami i ich też akt małżeństwa.

Jeśli rodzice nie są małżeństwem, wymagana jest obecność ich obojga rodziców.

W biurze wystawiany jest certyfikat urodzenia i trzy jego pełne odpisy. Ten pierwszy będzie potrzebny, jeśli będziemy się później ubiegać o jakiekolwiek zasiłki . Natomiast odpis pełny, gdzie figurują nazwiska obojga rodziców, będzie niezbędny do wyrobienia paszportu i umiejscawiania brytyjskiego aktu urodzenia w Polsce. Na certyfikaty nie trzeba czekać, dostaje się je od ręki.

Polski paszport

Po uzyskaniu aktu urodzenia możemy się umówić na spotkanie paszportowe . Dziecko, którego oboje rodzice są Polakami automatycznie uzyskuje obywatelstwo polskie, którego potwierdzeniem jest właśnie paszport . Początkowo możemy się starać o paszport tymczasowy, wystawiany na bazie oryginalnego aktu urodzenia i ważnych dokumentów obojga rodziców, wyrabiany na okres jednego roku. Bez polskiego aktu urodzenia niemożliwe jest otrzymanie paszportu długoletniego, dopiero umiejscowienie malucha w Polsce daje możliwość wyrobienia mu paszportu pięcioletniego. Dlatego należy zadbać o zameldowanie dziecka w Polsce i umiejscowienie brytyjskiego certyfikatu urodzenia w polskim urzędzie stanu cywilnego. Można tych formalności dokonać osobiście, będąc w kraju albo za pośrednictwem konsulatu za granicą. W uzasadnionych przypadkach, gdy na przykład trzeba natychmiastowo wracać do Polski, wydawana jest też jednorazowa wiza dla dziecka, która umożliwia wyjazd, ale nie upoważnia do powrotu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Konsulatu Generalnego RP w Londynie.

Dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii nie otrzymują brytyjskiego obywatelstwa. Na Wyspach nie jest ono przyznawane ze względu na miejsce urodzenia, ale ze względu na obywatelstwo rodziców. Można więc o nie aplikować, jeśli choć jedno z rodziców jest posiadaczem brytyjskiego paszportu lub ma prawo stałego pobytu (Indefinite Leave to Remain).

Zasiłki dla rodziców

Kolejną sprawą są zasiłki . Najbardziej powszechnym jest Child Benefit , który przyznawany jest na Wyspach wszystkim rodzinom wychowującym dzieci do lat 16 (lub do lat 18 - 19 jeżeli dzieci kontynuują edukację w wymiarze "full time"). Obecnie wynosi on około 18 funtów tygodniowo w przypadku pierwszego dziecka i 12 funtów na każde kolejne dziecko (dane dotyczą roku podatkowego 2007-2008). O jego przyznanie można starać się od momentu otrzymaniu aktu urodzenia, który trzeba będzie załączyć do formularza. Formularz do wypełnienia zazwyczaj dostarcza szpital, można też pobrać go z biura Job Centre albo zadzwonić bezpośrednio do HM Revenue & Customs i poprosić o jej przesłanie. W zależności od sytuacji finansowej i warunków zatrudnienia możemy się też ubiegać o inne benefity np. Tax Credits . Potrzebne informacje można znaleźć na stronie HM Revenue&Customs.

Tekst pochodzi z polonijnego portalu dla kobiet: www.polkadot.pl