meczet

Więcej o:

meczet

Wypowiedzi na forum o:

meczet

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Kruszynianach ? drewniany meczet znajdujący się we wsi Kruszyniany, w województwie podlaskim. Jest najstarszym zachowanym meczetem tatarskim w Polsce, zbudowanym na planie prostokąta o wymiarach 10x13 m.

 • meczet w Słupsku

  jak się nazywa ulica, przy której stoi meczet w Słupsku? którędy tam można dojść?

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Bohonikach ? jeden z pięciu ? obok meczetu w Kruszynianach, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku ? czynnych meczetów w Polsce. Znajduje się we wsi Bohoniki. Jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim, ośrodek kultury tatarskiej

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet w Kruszynianach jest wpisany na krajową listę zabytków Polski, a 22 października 2012 roku zarządzeniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został, wraz z meczetem w Bohonikach, uznany za pomnik historii ?Bohoniki i Kruszyniany ? meczety i mizary? , będący najwyższą formą ochrony

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Podczas II wojny światowej meczet został zdewastowany przez hitlerowców, którzy urządzili w nim szpital polowy. Po 1945 meczet kilkakrotnie przechodził drobne remonty. Pojawiły się plany rozbudowy, lecz konserwator zabytków nie zgodził się na rozbudowę.

 • We Francji w miejsce kościołów powstają meczety

  W wywiadzie dla agencji CNA Edouard de Lamaze, przewodniczący Observatoire du patrimoine religieux (Obserwatorium Dziedzictwa Religijnego) w Paryżu powiedział, że co 15 dni we Francji wznoszony jest jeden meczet, podczas gdy w tym samym tempie znika jeden budynek chrześcijański... Taka sytuacja

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Najważniejszą częścią w czołowej ścianie sali męskiej zwróconej na południowy wschód jest mihrab ? wnęka wskazująca kierunek Mekki oraz minbar ? kazalnica, używana w czasie południowej piątkowej modlitwy (w tym meczecie odbywa się raz w miesiącu) Zgodnie z wymogami religii muzułmańskiej w meczecie

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  16 marca 2010 r. meczet w Kruszynianach zwiedził książę Karol

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Drewniany meczet muzułmański z końca XVIII wieku (jeden z dwóch najstarszych w Polsce), nr rej.:A-62 z 3.11.1960

 • Re: Kruszyniany i Bohoniki(meczety) pomnikami his

  Meczet zbudowany został na przełomie XIX i XX wieku, prawdopodobnie w 1873. Dokumentacja historyczna nie zachowała się, ale taką datę odkryto w 2005 podczas kapitalnego remontu ścian budynków na futrynie drzwi wejściowych. Świątynia powstała po pożarze wcześniejszego meczetu osadników tatarskich,