graffiti

Wypowiedzi na forum o:

graffiti

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Rada Miasta Toronto przyjęła regulamin dotyczący graffiti w 2005 r. (Zmieniony w 2011 r.), Który zawiera definicje, zakazy i koszty przestępstwa. Rozróżnia się ?sztukę graffiti? i ?wandalizm graffiti?. Osoby i firmy podlegające temu prawu muszą usunąć wandalizm graffiti ze swojej nieruchomości na

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Graffiti jest zarządzane przez organ koordynujący ustanowiony w ramach Planu Zarządzania Graffiti władz miejskich Toronto . Organ zapewnia wsparcie i uznanie władz miejskich w przypadku legalnych przypadków graffiti, chociaż zapewnia również wsparcie i egzekwowanie przepisów przeciwko nielegalnym

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Istnieje wiele koalicji, które zostały utworzone w celu odstraszania i usuwania graffiti w Toronto. Te organizacje lub grupy zgadzają się, że graffiti ma wiele negatywnych skutków dla miasta. Oficjalna strona internetowa miasta Toronto stwierdziła, że graffiti może promować przekonanie, że prawa

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Graffiti w Toronto , Ontario , Kanada, jest przyczyną wielu nieporozumień wśród jego mieszkańców. Graffiti jest postrzegane przez niektórych jako forma sztuki wzbogacająca kulturę Toronto ; jednak inni postrzegają graffiti jako formę wandalizmu , postrzegając je jako brzydkie lub jako formę

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Do malowania graffiti najczęściej używa się sprayu (farba w aerozolu w puszkach), a do tagów ? markerów. Istnieją też specjalne techniki wykonywania graffiti np. na powierzchniach drewnianych ? przy pomocy specjalnych farb i środków chemicznych. Graffiti na drewnie nazywane jest ?deskalem?.

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Cała droga na południe od Queen St West, od John Street do Bathurst Street , została oficjalnie wyznaczona jako obszar o znaczeniu miejskim w planie zarządzania graffiti przyjętym przez Radę Miasta Toronto 12 lipca 2011 r. We wrześniu 2015 r. Magazyn Vogue wymienił Queen West jako druga

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Istnieją też specjalne techniki wykonywania graffiti np. na powierzchniach drewnianych ? przy pomocy specjalnych farb i środków chemicznych. Graffiti na drewnie nazywane jest ?deskalem?.

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  W 2019 roku w Richmond Hill , gminie położonej na północ od Toronto, otwarto bar Graffiti Spot , którego celem jest promowanie sztuki lokalnych twórców graffiti

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  Graffiti dzieli się na malowanie ?z ręki?, a więc za pomocą samych farb, oraz na malowanie polegające na przykładaniu do ściany wcześniej wykonanych, najczęściej stosunkowo niewielkich, szablonów i pokrywaniu wolnych obszarów farbą. Słowo graffiti w węższym znaczeniu oznacza wyłącznie grafikę

 • Re: Graffiti, napisy również z Nikisza i Janowa

  podstawowe techniki graffiti: malowanie sprayem (rozpylaczem z farbą), pędzlem i sprayem przez szablon; pierwsze graffiti pojawiły się pod koniec lat 60. XX w. w nowojorskim metrze i miały charakter prowokacyjny; ten typ ekspresji upowszechnił się jednocześnie w USA i w Europie; jednym z pierwszych