Góra Krzyży

Wypowiedzi na forum o:

Góra Krzyży

  • Litwa, Góra krzyży

    myślę, że to miejsce można zaliczyć do tematu... Góra Krzyży (lit. Kryži? kalnas) ? wzgórze położone kilkanaście kilometrów na północ od Szawli (Šiauliai) (Litwa). W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż. Po

  • Góra krzyży - Szawle Litwa

    Góra Krzyży ? wzgórze położone kilkanaście kilometrów na północ od Šiauliai (Szawli Litwa). W miejscu tym postawiono w 1430 r. kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Nad kapliczką górował wielki krzyż. Po upadku powstania listopadowego w 1831 r. zaczęto tam masowo przynosić i