Płonka Kościelna. Cudowny obraz, cudowne źródełko

Ta niewielka wieś leżąca niedaleko Łap od ponad 300 lat ściąga pielgrzymów przybywających tu, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej

Wielu doznało tu licznych łask, co udowodnione jest w aktach parafialnych. W archiwum znajdują się protokoły z 915 cudownymi łaskami uzdrowień z lat 1673-1785. Być może wśród przybywających tu pielgrzymów był także sam król Jan III Sobieski?

Troszkę historii

Pierwsze wzmianki o Płonce sięgają już 1203 roku! Książę Konrad Mazowiecki wystawił wówczas dokument nadający biskupowi płockiemu Gunterowi dobra ziemskie, wymienił tam Płonkę dwukrotnie - jako wieś należącą do biskupa oraz jako miejscowość, w której miał on prawo do pobierania opłaty za przejazd przez most. Stopniowo napływali tu osadnicy, głównie z Mazowsza. Istnieje pisana wzmianka, że w 1446 roku Płonka była już parafią. Nie posiadała jeszcze wówczas ziemi, dopiero w 1502 roku dziedzice Płońscy zapisali jej 40 mórg (dlatego niektórzy historycy uważają, że parafia istnieje dopiero od tego momentu).

W 1664 roku rozebrano istniejący tutaj drewniany kościółek i rozpoczęto budowę kolejnego, również drewnianego. W 1678 roku biskup Kazimierz Zwierz dokonał jego konsekracji. Na początku XX wieku powstały fundamenty obecnej świątyni, do użytku przekazano ją w 1913 roku. Miała dwie 55-metrowe wieże, które zostały wysadzone minami w 1944 roku. Spowodowało to zniszczenia dachu, sklepienia, organów i wyposażenia kościoła. Odbudowa trwała 20 lat.

Warto zobaczyć:

Sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem;

Zabytkowa kaplica grzebalna (dawna dzwonnica) z 1800 roku;

Stary cmentarz obok kościoła, istniejący od początku parafii, otoczony murem z XVII wieku;

Droga krzyżowa wokół starego cmentarza;

Pomnik Jana III Sobieskiego;

Cudowne źródełko przy drodze do wsi Płonka-Matyski.

Info turystyczne:

Dojazd: z Białegostoku autobusem albo pociągiem do pobliskich Łap lub Uhowa (skąd można np. dotrzeć rowerem);

Wyżywienie: sklep spożywczy;

Nocleg: kwatery prywatne.

Cudowny obraz

Sanktuarium w Płonce należy do najżywszych miejsc kultu maryjnego w północno-wschodniej Polsce. Cudowny obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny został ofiarowany miejscowemu kościołowi w 1638 roku przez tutejszego parafianina Bartłomieja Roszkowskiego. Autorstwo malowidła jest przypisywane niejakiemu Teodorowi Łosickiemu. Obraz malowany farbami na płótnie przedstawia Maryję w świetlistej aureoli i z koroną na głowie unoszoną przez czterech aniołów ku niebu. Jej postać wspiera się na srebrnym półksiężycu. U dołu namalowana jest scena rodzajowa, przedstawiająca procesję wiernych, a po prawej stronie stary kościółek i herb szlachecki Roszkowskich.

W 1979 roku odbyły się w Płonce wielkie uroczystości 300-lecia sanktuarium, a 30 czerwca 1985 roku - uroczystość koronacji obrazu koronami papieskimi.

Cudowne źródełko

Płonka ma szczęście do cudownych darów. Około pół kilometra od kościoła, drogą z piętnastoma różańcowymi kapliczkami dotrze się do źródła z cudowną wodą na Łasku. Podanie głosi, że źródło wytrysnęło w czasie, gdy przy cudownym obrazie NMP zaczęły dziać się cuda. Od ponad trzech stuleci wierni przybywający do Płonki na odpusty odwiedzają też źródełko. Obmywają w nim chore członki, czerpią wodę i zabierają do domu.

Dlaczego w Płonce znajduje się pomnik Jana III Sobieskiego?

Jan III Sobieski rządził w latach 1674-1696, a wówczas w Płonce panowało właśnie duże ożywienie religijne w związku z obrazem. Król przed wyprawą wiedeńską odwiedził Częstochowę i inne cudowne miejscowości. Płonkowianie uznali, że mógł także odwiedzić i ich miejscowość, choć brak na to dowodów. W 1983 roku, w 300-lecie wiktorii wiedeńskiej, parafia postawiła królowi okazały pomnik na placu znajdującym się na skrzyżowaniu dróg. Jest to jedyny pomnik tego króla na wschód od Wisły.

Więcej o: