Gmina Giby. Przyrodnicza oaza

Kiedyś te ziemie ?odwiedził? lądolód skandynawski i zostawił po sobie wyraźne ślady. Dzięki niemu powstał charakterystyczny krajobraz, w którym nie brak wzniesień, ładnie położonych jezior, torfowisk i bagien

GMINA Giby. Przyrodnicza oaza

Kiedyś te ziemie "odwiedził" lądolód skandynawski i zostawił po sobie wyraźne ślady. Dzięki niemu powstał charakterystyczny krajobraz, w którym nie brak wzniesień, ładnie położonych jezior, torfowisk i bagien

Dlatego od lat niezmiennie zachwyca przybywających tutaj licznie turystów. Gmina Giby, złożona z wielu urokliwych miejscowości, ma charakter głównie rolniczo-leśny. Położona na skraju Puszczy Augustowskiej, nad jeziorem Heret, przy trasie Augustów - Sejny - Ogrodniki. Aż 75 procent jej powierzchni zajmują lasy, na jej obszarze znajduje się 20 jezior, z których największe i najpiękniejsze to Pomorze. Przez jej teren przepływa też Czarna Hańcza oraz rzeka Marycha. Mieszkańcy utrzymują się tutaj z rolnictwa, leśnictwa oraz z turystyki i agroturystyki. Gospodarstwa dysponują łącznie ponad setką miejsc noclegowych, więc problemów ze znalezieniem jakiegoś spania w tych okolicach nie powinno być. Rozwojowi tutejszej agroturystyki sprzyja położenie na skraju Puszczy Augustowskiej i częściowo w strefie ochronnej Wigierskiego Parku Narodowego. Dlatego na duże atrakcje mogą liczyć miłośnicy przyrody, a zapewniają je cztery rezerwaty przyrody. Najczęściej spotykane są w nich: widny bór sosnowy i tzw. bór świeży o drzewostanie świerkowo-sosnowym z bogatym runem. A w runie można znaleźć borówki czernicy (czyli czarną jagodę), borówki brusznicy i grzyby, zwłaszcza borowiki.

W gminie jest kilka zabytkowych obiektów, które warto zobaczyć. We wsiach: Sarnetki, Posejnele, Pogorzelec, Giby, Daniłowce, zachowały się chaty suwalskie z XIX i początku XX w. Warto też zobaczyć drewniany kościół św. Anny z 1912 r. - dawną molennę przeniesioną do Gib z Pogorzelca. O przeszłości gminy świadczy też pomnik-krzyż i głazowisko projektu Andrzeja Strumiłły, poświęcone pamięci ofiar NKWD z 1945 r., w Karolinie - dawna cerkiew, obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętej Rodziny, murowany z połowy XIX w., z cennym wystrojem wnętrza.

Szlaki kajakowe:

1. Wysoki Most, Czarna Hańcza - Kanał Augustowski - jez. Mikaszówek - jez. Kruglak - Jez. Krzywe - jez. Paniewo - Jez. Orle - Jez. Gorczyckie - Kanał Czarnobrodzki - Kanał Augustowski - Jez. Studzieniczne, Augustów (ok. 50 km).

2. Sejny, rzeka Marycha - jez. Buchta - jez. Pomorze - jez. Zelwa - jez. Wiłkokuk, Wiłkokuk (16 km).

3. Giby, jez. Wierśnie - rzeka Wierśnianka - stanica wodna Frącki - Czarna Hańcza - do Augustowa (ok. 51 km).

Szlaki piesze lub rowerowe:

1. (znaki niebieskie) Uroczysko Węgzał - Maćkowa Ruda - Wysoki Most - Buda Ruska - Jeziorki - Karolin - Wierśnie - Giby - Pomorze - Sejny (34,9 km).

2. (znaki czarne) Aleksiejówka - Kukle - Zelwa (12 km).

W zbieraniu informacji bardzo pomocna była strona: www.powiat.sejny.pl

Więcej o: