Poodri

Pomiędzy pogórzem Jesioników na północnym zachodzie, a pasmem górskim Beskidu na północnym wschodzie znajduje się dolina, którą płynie górny tok Odry oraz kilka mniejszych potoków. Tu zaczyna się kraina nazywana Kravasko. Mówi się, że nazwa pochodzi od chowu bydła, które na łąkach Kravaska było głównym źródłem utrzymania.

Mistnriakeni skupina REGIONU POOD ", o. s.

Bartošovice e.p. 1 - zámek

742 54 Bartošovice

tel.: (+420) 556 720 491

fax: (+420) 556 758 679

http://www.mas.regionpoodri.cz

e-mail: mas@regionpoodri.cz

Morawskie Krava sko

Morawskie Kravarsko ma swój urok zarówno na wiosnę, w lecie, jak i jesienią. Oś terenu tworzy rzeka Odra, część regionu turystycznego zajmuje Obszar Chroniony Pood ~ (Nadodrze) oraz park krajobrazowy Gór Oderskich (Oderské vrchy). Szczególnie dobrze zachowana terasa zalewowa doliny Odry była powodem, dla którego w 1991 r. ustanowiono na powierzchni 81,5 km2 Obszar Chroniony Poodri, aby chronić środowisko mokradeł o międzynarodowym znaczeniu.

Obecnie Morawskie Kravarsko składa się z 3 mikroregionów i 2 miast. Miejscowości są połączone w Regionie Pood ~, Związku Wsi Sdružen~ obc~ B~lovecka i mikroregionie Odersko. Współpracują miasta Fulnek i Studénka. Jest to kraina o bogatej historii, dziewiczej przyrodzie, jest to też obszar pełen nowych możliwości i rozrywki.

Co warto poznać na Morawskim Kravarsku?

Region Pood ~

W regionie składa się jest 21 miejscowości, które zajmują tereny rzeki Odry i jej bliskiej okolicy. Region liczy 24 584 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 282 km 2. Miejscowości: Albrechtieky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, B~lov, Bravantice, Hladké Životice, Jesen~k nad Odrou, Jistebn~k, Kate inice, Kujavy, Kun~n, Mošnov, Pet vald, Pust'jov, Sedlnice, Skotnice, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jie~na, Trnávka, Velké Albrechtice i Vražné.

Muzeum i centrum informacyjne Albrechtieky

Centrum informacyjne i muzeum mieszczą się w ostatnim zachowanym oszalowanym domu w miejscowości. Muzeum prezentuje ekspozycję o historii miejscowości, prezentuje styl życia mieszkańców, kulturalne tradycje i inne ciekawostki.

Tor gokartowy v Albrechtiekách

Jeden z najdłuższych w Czechach (600 m, tor na 6 gokartów).

Bartošovice

Najcenniejszym zabytkiem Bartosovic jest zamek. Całość budowli pochodzi z lat 1896-1877. Dziś używany jest do celów komercyjnych. Do zamku należy rozległy park, gdzie rosną karłowate sosny oraz cenny platan, który liczy sobie 220 lat (pod ochroną). Obok znajduje się była plebania, dziś pogotowie dla zwierząt oraz centrum informacyjne obszaru chronionego Pood ~ ze stała wystawą "Przyroda i życie w Pood ~".

Zámecká ścieżka edukacyjna

Znajduje się w Bartošovicach, ma długość 5 km. Dzięki tablicom informacyjnym można poznać warunki przyrodnicze rolniczej krainy, przyległych mokradeł, stawów, lasu, a także roślinność i zwierzynę, które żyją na tym obszarze i zabytki miejscowości.

J. G. Mendel, Vražné

W miejscowości Vražné, w dzielnicy Hyneice zrekonstruowano dom rodzinny J.G. Mendla, słynnego prekursora genetyki. Muzealna ekspozycja dotyczy jego życia, są także eksponaty pokazujące rolniczy region Morawskiego Kravarska.

Kwaśna woda Jesenická (kyselka), Jesen~k nad Odrou

Pierwsze wzmianki o wydobyciu mineralnej wody w Niemieckim Jeseniku (Deutsch-Jassnik) pochodzą z 1830 r. W 1912 r. woda poddano analizie chemicznej i uznano ją za wodę leczniczą. Dziś można napić się wody bezpośrednio ze źródła.

Zamek Kun~n

Zamek Kun~n należy do najcenniejszych barokowych zamków na całych Morawach. Wybudowany w latach 1726-1734 przez austriackiego architekta Johanna Lucasa von Hildebrandta. Największy rozkwit zamku przypadł na przełom XVIII/XIX w., gdy właścicielką była hrabina Maria Walburg z Truchsess-Waldburg-Zeil, która uczyniła z niego jedną z najnowocześniejszych budowli ówczesnej środkowej Europy. Jej najwybitniejszym protegowanym był późniejszy Ojciec Narodu, wielki czeski historyk František Palacký. Zdewastowany zamek został odnowiony i powróciły tu zamkowe zbiory.

Wieża obserwacyjna B~lov

Na skraju Niskiego Jesionika w miejscowości B~lov. Z wieży panorama na Ostravę i Hukvald, dalej widać Štramberską Tr bę, Łysą Górę, Radhoš i Pustevny.

Mikroregion Odersko

Administracyjnym i ekonomicznym centrum mikroregionu jest miasto Odry, które jest otoczone pozostałymi miejscowościami dobrowolnego związku: Lubom' , Spálov, He mánky, He manice u Oder, Jakubeovice nad Odrou, Vražné, Mankovice, Jesen~k nad Odrou i Kun~n. Większość obszaru należy do malowniczej krainy Oderskich Gór należących do Niskiego Jesionika.

Rezerwat przyrody Stawy Oderskie

Ma chronić zachowany ekosystem stawów niedaleko miasta Odry, gdzie żyją cenne gady, płazy i ptaki. Turyści mogą rozkoszować się pięknymi widokami na okolicę i toń wody i obserwować przeloty ptaków.

Ścieżka edukacyjna "Srebrna droga" naokoło stawu

Miejskie kąpielisko w Odrach

Nowoczesne, odnowione kąpielisko z 80-metrowym toboganem i innymi atrakcjami wodnymi znajduje się na skraju miasta. Możliwość gry w siatkówkę plażową, tenis stołowy i kręgle. Całodzienny bufet i wypożyczalnia parasoli. Ośrodek oferuje całoroczne zakwaterowanie.

Ośrodek sportowy Tošovice - HEIpark

Całoroczny, w zimie snowtubing i snowpark, w lecie letni tor saneczkowy, bungee, dziecięce trampoliny, rodeo. Restauracja.

Skała Panny Marii w Klokoe vku (miejsce pielgrzymek)

W pięknej dolinie Odry jest ważne miejsce pielgrzymek. Jest tu źródło i figura Matki Boskiej z Jezusem w skalnej wnęce. Z miejscem wiąże się historia o ranionych żołnierzach cesarskich, którzy ukryli się w jaskini przed Szwedami.

Związek wsi B~lovecka

Poszczególne wsie mikroregionu leżą w okręgu Novy Jie~n, oprócz wsi T'škovice, która jest części okręgu Opava. Miejscowości tworzące związek to: miasto B~lovec, wieś B~tov, Bravantice, Jistebn~k, miasto Klimkovice, wieś Obramice, Slatina, T~sek, Velké Albrechtice i Zbyslavice. Obszar zajmuje większą część Pood ~ i ma generalnie charakter pagórkowaty.

B~lovec

Centrum miasta tworzy rynek (Slezské nám'st~), który jest historycznym jądrem miasta. Część powierzchni rynku to kamienna szachownica (z r. 2000) o rozmiarach 8x8 m, które miasto zapisało w Czeskiej Księdze Rekordów z plastikowymi figurami o wys. 80 cm.

Drewniany młyn wiatrowy B~lovec- Bravinné

Młyn typu niemieckiego jest na liście zabytków techniki. Odnowiony w 1965 r., w 2000 r. naprawiany. Mechanizm jednak nie dał się naprawić. Otwarty dla zwiedzających.

Sanatoria Klimkovice

Sanatoryjny leczniczy ośrodek leży w leśnej krainie u podnóży Niskiego Jesionika, w pięknej scenerii z widokiem na Beskidy. W uzdrowisku podstawą leczenia jest unikalna, wysoce skoncentrowana solanka jodowo-bromowa.

Miasto Fulnek

Położone na jednej z odgałęzień tzw. Jantarowej Drogi. Najcenniejszym zabytkiem jest farny kościół Najświętszej Trójcy. Ciekawy kaplica św. Rocha oraz odnowiony kościół św. Józefa

Klasztor kapucynów z kościołem św. Józefa, Fulnek

Stała wystawa z dziejów klasztoru. Odnowione wnętrze służy jako miejsce wystaw, koncertów, przestawień teatralnych i sala konferencyjna.

Pomnik J. A. Komenskiego

Miasto Studénka

Miasto, otoczone meandrującą Odrą, leży 25 km na północny wschód od Novego Jicina na równinnym terenie północnego wylotu Morawskiej Bramy z fragmentami lasu zalewowego i rozległymi stawami. Studénka związana jest z produkcją wagonów kolejowych. Urodził się tu praski arcybiskup i kardynał František Tomášek.

Muzeum wagonów w zamku

W Muzeum (unikat na skalę europejską) pokazana jest bogata historia wyrobu wagonów kolejowych.

Ścieżka edukacyjna "Kotvice"

Nazwa ścieżki pochodzi od rośliny, która rośnie na powierzchni stawów. Na małym obszarze jest ogromne bogactwo chronionych gatunków flory i fauny, o których informują tablice na ścieżce.