Linie lotnicze zgubiły twój bagaż? Krótki poradnik, jak nie stracić głowy

Chaos w branży lotniczej wciąż trwa. Brak personelu naziemnego sprawia, że w pierwszej kolejności obsługiwani są pasażerowie, a w drugiej bagaże. Eksperci szacują, że sytuacja się uspokoi na jesień i radzą, żeby w podróż jechać z bagażem podręcznym. Trudno jednak jechać z małą walizką, gdy wyjeżdża się na wakacje z całą rodziną. Co zrobić, gdy na miejscu odkrywamy, że nasz bagaż nie doleciał?

Gdy okazało się, że nie ma twojego bagażu, musisz udać się do specjalnego punktu zagubionego bagażu oznaczonego jako "Lost luggage" lub "Baggage claim". To właśnie w biurze reklamacji bagażowych możemy zgłosić, że nasz bagaż został zagubiony. Pracownik takiego biura poprosi cię o okazanie: odcinka karty pokładowej, wydanej podczas odprawy bagażowo-biletowej, dowodu tożsamości lub paszportu, kwitu potwierdzającego nadanie bagażu. Zostaniesz także zapytany o wygląd bagażu, jakiej jest wielkości i jakiego koloru. W tym celu będziesz mógł posiłkować się specjalną planszą. Podczas zgłaszania reklamacji, zostanie sporządzony protokół nieprawidłowości bagażowej PIR (Property Irregularity Report). To ważny dokument, bez niego trudno ci będzie ubiegać się o odszkodowanie.

Nim bagaż się odnajdzie, będziesz potrzebować bielizny, środków higienicznych czy ubrania na zmianę. Wielu dobrych przewoźników oferuje swoim klientom zapomogi w kwocie 100 dolarów albo 100 euro. Kwota ta może być niższa w zależności od kraju. Niektóre linie wskazują limit, do którego można wykonać zakupy, aby potem ubiegać się o zwrot kosztów. Inni przewoźnicy swoim pasażerom oferują specjalne pakiety z najpotrzebniejszymi przedmiotami, na przykład koszulką, skarpetkami czy artykułami higienicznymi.

Jeśli nie otrzymałeś żadnej informacji na ten temat w biurze reklamacji, zachowaj rachunki potwierdzające te zakupy. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z wydatkami. Linia lotnicza może odmówić zwrotu za zakup towarów luksusowych lub rzeczy, które nie są niezbędne.

Walizka została ci zwrócona? W ciągu 21 dni od odebrania bagażu możesz złożyć reklamację. Jej wzór znajdziesz na stronie https://konsument.gov.pl. Będziesz mógł domagać się zwrotu za kupione rzeczy pierwszej potrzeby, a także za naprawę uszkodzonego bagażu. Jeśli bagaż się w ciągu 21 dni nie odnajdzie, zostaje uznany za zaginiony. Wtedy pasażer może się domagać rekompensaty za jego zawartość i za samą walizkę. Wymaga to złożenia kolejnej reklamacji. 

Jak udowodnić wartość zaginionego bagażu?

Jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego, aby udowodnić wartość zagubionego bagażu, należy wysłać linii lotniczej listę rzeczy znajdujących się w zagubionej walizce oraz potwierdzenie ich wartości w formie rachunków czy faktur. Jeżeli nie posiadasz dowodów zakupu niektóre linie lotnicze oferują pasażerom zwrot na podstawie wagi bagażu. Za każdy kilogram bagażu oferują zwrot wysokości 22 SDR, czyli około 118 zł (po średnim kursie NBP z dnia 30.11.2020).

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r.  Maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzenie bagażu lub zgubienie bagażu wynosi 1288 SDR (około 7 471,68 zł po średnim kursie NBP z dnia 13.04.2022 r.).

Reklamacja pisemna do linii lotniczej

Reklamację należy wysłać w formie pisemnej (e-mailem, za pomocą formularza reklamacyjnego bądź listownie).

Do reklamacji należy dołączyć:

- szczegóły lotu (data lotu, numer rezerwacji, numer lotu),

- swoje roszczenie, czyli wysokość oraz wybraną formę rekompensaty

- kopię raportu PIR

- kopię kwitu bagażowego

- dane rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunki bankowego)

Uwaga! Zadbaj o dokumentację dowodową. Zachowaj rachunki za rzeczy, które kupiłeś w czasie oczekiwania na bagaż. Jeżeli w miejscu, w którym dokonujesz zakupu sprzedawca nie wydaje paragonów. Poproś go o pisemne potwierdzenie zakupu.

Jeżeli nie masz możliwości dołączenia załączników. Należy przesłać je linii lotniczej w odpowiedzi na reklamację.

Źródła: konsument.gov.pl / aasa.polska.pl