Pocitejl

  • Mostar. Mosty, meczety i tekije

    Mostar. Mosty, meczety i tekije

    Niedaleko stąd do dobrze znanego wschodniego wybrzeża Adriatyku. Ale kulturowa odległość jest znacznie większa - wkraczamy do krainy meczetów, tureckich domó...

    Łukasz Smolarow