nazwa

Więcej o:

nazwa

Wypowiedzi na forum o:

nazwa

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Nazwa miasta wywodzi się od polskiej nazwy ?Wół? i wiązana jest z miejscem wołów ? ?miasto z wołami? . Heinrich Adamy wywodził nazwę bezpośrednio od polskiej nazwy ? ?von wol = Ochs? W swoim dziele o nazwach miejscowości na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia dwie nazwy miasta

 • Re: Nazwa hasło na sklep z artykułami dziecięcymi

  Ja mam nazwę i klientów. Pier&&&ta panda. Robiłam zakupy w sklepie o nazwie typu szalona panda, wesoła panda, puknięta panda, no coś z pandą. Rozmawiałam ze znajomymi i pytają się gdzie coś tam kupiłam, nie pamiętałam nazwy i wymsknęło mi się pie?ta panda, nazwa bardzo się spodobała i zgodnie

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  W 1645 roku miasto nosiło również nazwę Wolaw, zgermanizowaną nazwę Wohlau. Jeszcze w 1750 roku nazwa ?Wolow? wymieniona jest w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Nazwę miejscowości w zlatynizowanych formach Kozyeglowy oraz Cozyeglowy wymienia w latach 1470?1480 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Nazwa miejscowości należy do grupy nazw patronimicznych od której pochodzi nazwisko Jana Koziegłowskiego wymienianego przez Długosza

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  W alfabetycznym spisie miejscowości na terenie Śląska wydanym w 1830 roku we Wrocławiu przez Johanna Knie miasto występuje pod niemiecką nazwą ? Wohlau oraz Wolaw, Wolav, Wolov i Wola. Polską nazwę Wołów w książce Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej wydanej w Głogówku w 1847 wymienił

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Nazwa pochodzi od nazwy osobowej o charakterze przezwiska Kozia Głowa i oznacza głowę zwierzęcia domowego ? kozy. Być może została ona użyta w charakterze metaforycznym jako apelatywne zestawienie kozie głowy, które oznacza teren pagórkowaty i pofałdowany. Wówczas o nazwie zaważyłoby położenie

 • Re: Zabawa - nazwy geograficzne jako imiona

  Podoba mi się także Alwernia (nazwa miejscowości koło Krakowa).

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Według niemieckiego językoznawcy Heinricha Adamy?ego nazwa pochodzi od polskiej nazwy ?pnia?. W swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku wydanym w 1888 roku we Wrocławiu wymienia on jako najstarszą zanotowaną nazwę miejscowości Pniowek podając jej znaczenie ?Holzstammplatz?, czyli po polsku

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Falsyfikat Trzemeszeński pisze o wsi na Górze pod Łęczycą. Nazwa Góra pod Łęczycą powtarza się na wszystkich kolejnych dokumentach wspominających o Górze św. Małgorzaty, chociażby na spisach dóbr klasztoru w Trzemesznie. Na dokumentach królewskich wymieniających te dobra pojawia się z kolei nazwa

 • Re: Wariacje na temat staropolskich nazw miejscow

  Nazwa występuje na skanie map w geoportal, nie występuje w zestawieniu geoportal i TERYT. Nazwa z nadanym identyfikatorem SIMC występuje w zestawieniach archiwalnych TERYT 2000 r