Kromierzyż

  • Siedem pereł w czeskiej koronie

    Siedem pereł w czeskiej koronie

    Miasta pełne wspaniałych zabytków, prawie wszystkie na listach UNESCO. Średniowieczne zamki, gotyckie kościoły, renesansowe pałace, barokowe klasztory...

    oprac. Nelly Kamińska