Kolej Dużych Prędkości

Więcej o:

Kolej Dużych Prędkości

Wypowiedzi na forum o:

Kolej Dużych Prędkości

 • Kolej Dużych Prędkości (KDP) przez Płock!

  Tak będą wyglądały linie kolei dużych Prędkości w Polsce: Kolej Dużych Prędkości przez Płock -- Budujmy silną gospodarczo, spójną regionalnie, nowoczesną Polskę

 • Koleje Dużych Prędkości - konsultacje społeczne

  11 VIII Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji społecznych projekt: 'Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce'. 15 IX minął termin składania wniosków, poniżej prezentujmy uwagi Stowarzyszenia Kocham Radom: -- Kocham Radom!

 • Koleje Dużych Prędkości-konsultacje

  11 VIII Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji społecznych projekt: 'Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce'. 15 IX minął termin składania wniosków, poniżej prezentujmy uwagi Stowarzyszenia Kocham Radom. Pozwalamy sobie zamieścić uwagi na forum

 • Kolej dużych prędkości - pendolino srendolino

  Polecam ten krótki artykuł. Myślę, że w takich tematach możemy (co rzadko się zdarza) podjąć realną współpracę w ramach województwa w celu pozyskania również na terenie naszego województwa kolei dużych prędkości. Z artykułu wynika, że pociągi będą jeździć do takich

 • Konsultacje społeczne-Koleje Dużych Prędkości

  15 września w Łodzi Konsultacje społeczne "Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" i "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" 11 sierpnia br. Minister Infrastruktury skierował do

 • Nowak: Koleje dużych prędkości nie powstaną prz...

  Nowak: Koleje dużych prędkości nie powstaną przed 2030 r. po 2030.

 • Jak będzie przebiegać kolej dużych prędkości? S...

  Mniej ważne jak będzie przebiegać kolej dużych prędkości, ważne żeby wreszcie zaczęła w ogóle przebiegać.

 • Re: Kolej Dużych Prędkości (KDP) przez Płock!

  To by było ciekawe. Połączenie z Warszawą koleją dużych prędkości po prawej stronie wisły i od lewobrzeżnej.

 • Nowak: - Kolej dużych prędkości to zbędny wydatek

  Wyremontować stary Fabryczny i koniec. Kolej dużych prędkości, to słynne "Y"? Toć to zawsze będzie deficytowe. Ratować Fabryczny!

 • Po co komu Kolej Dużych Prędkości?

  Ta oferta kończy chyba dyskusję o potrzebie budowania Kolei Dużych Prędkości. Ci, którym się spieszy mogą skorzystać z samolotu, bez wielomiliardowych inwestycji z budżetu na budowanie superszybkich linii kolejowych, które nigdy się nie zwrócą.