dziwne podróże

  • Turystyka slumsowa

    Turystyka slumsowa

    W poszukiwaniu nowych wrażeń sięgamy coraz dalej, nawet do źródeł największej światowej nędzy. Brazylia, Indie, Kenia zaczynają robić karierę jako ośrodki nowego rosnącego trendu : turystyki slumsowej.