Strzepcz

Więcej o:

Strzepcz

Wypowiedzi na forum o:

Strzepcz

 • Strzepcz

  Strzepcz XII w. Parafio w Strzepczu już wtedy była? Czy dlo Pomorza wiela znaczyła? -- Ruda Śląska - stolica fraszki

 • Re: Strzepcz

  Strzepcz 1885 Rachowli tu dwie szkoły Strzepcz był gminom toż wesoły Czekoł co mu tref przidarzy Tako aż do dzisioj marzy? -- Ruda Śląska - stolica fraszki

 • Re: Strzepcz

  Kaszubske Liceum Ogolnokształconce we Strzepczu Dyć i dzisioj Strzepcz niy dziura Możesz zrobić tu matura We kaszubski godce tyż Tako już terozki wiysz. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

 • Re: Strzepcz

  Przi Mirachowie Przi Krziżakach, przi Koronie Z Mirachowym tu niy koniec Słynoł Strzepcz i sejmikami Choć se tropioł szlachciurami Co za wiela tyż słepali Szabli wtedy drap chytali. -- Ruda Śląska - stolica fraszki

 • Re: Strzepcz

  Jezioro Strzepskie Skuli grzychow tyn Strzepcz krasi Wpiyrw tu klasztor był bogaty Dyć na zbytki mnichy łasi Parafianin chnet sagaty Na braciszkow mo harować! I przimiyrać czynsto głodym Jako tymu se dziwować? Skiż Ponboczka to jest zgody? Toż Wszechmocny wszysko widzi Chocioz czasym niyrychliwy Już