By Polakom w Irlandii pracowało się lepiej

Billy Kelleher, Minister Pracy, spotkał się w Leinster House z dwójką Polaków: Barnabą Dordą, organizatorem w związkach zawodowych SIPTU oraz z Violą Di Bucchianico, Integration Officer partii Fianna Fáil. Celem spotkania było omówienie problemów związanych z warunkami pracy polskich pracowników w Irlandii. W czasie zebrania poruszono także temat ochrony praw pracowniczych oraz kwestię skutecznego ścigania nieuczciwych pracodawców.

Polscy inspektorzy w obronie rodaków

Barnaba Dorda podkreślił podczas mityngu, że najbardziej narażeni na wykorzystywanie w miejscu pracy są ci, którzy nie posługują się biegle językiem angielskim. Dla tych osób szukanie pomocy czy porady w instytucjach rządowych takich jak Inspektorat Pracy jest niezwykle utrudnione.

- Trudno też jest oszacować liczbę osób wykorzystywanych w miejscu pracy. Jednakże z doświadczenia różnych organizacji zajmujących się pomocą polskim emigrantom, takich jak związki zawodowe, CrossCare, czy Polskie Duszpasterstwo w Dublinie wynika, iż jest to znaczący problem - wyjaśnił B. Dorda

Minister Kelleher zaznaczył, że ustawa Employment Compliance Bill 2008 oraz powołanie National Employment Rights Authority (Krajowe Biuro Praw Pracowniczych) dostarczy efektownych narzędzi do walki z pracodawcami łamaniącymi prawa pracownicze. Ponadto, aby pomóc polskim pracownikom, będą zatrudnieni inspektorzy pracy mówiący po polsku.

Barnaba i Viola doradzili ministrowi w sprawie kampanii informacyjnej w języku polskim, dotyczącej NERA.

Utrudniony kontakt

Barnaba Dorda podkreślił, że zatrudnienie inspektorów posługujących się językiem polskim to bardzo mile widziana decyzja, ale zwrócił uwagę, iż nadal Polacy, którzy nie mówią biegle po angielsku, a chcieliby skontaktować się z NERA, będą mieli do czynienia z angielskojęzycznymi urzędnikami. Zatem pierwszy kontakt z Inspekcją Pracy - w celu zasięgnięcia informacji lub zgłoszenia skargi - wciąż będzie utrudniony. Dostęp do informacji i porady jest zapewniony tym, którzy mogą biegle porozumiewać się po angielsku, a przecież ci, którzy są najbardziej narażeni na łamanie ich praw pracowniczych nie mówią po angielsku.

Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby zatrudnienie w NERA urzędników informacyjnych mówiących po polsku, którzy mogliby udzielać informacji na temat praw pracowniczych, doradzać czy też w poszczególnych przypadkach kierować do Inspektorów Pracy lub innej właściwej instytucji. Minister Kelleher zgodził się poruszyć ten problem z odpowiednimi władzami.

Agencyjni znów na tapecie

W Irlandii obecnie zatrudnionych jest 90 inspektorów pracy, 12 z nich porozumiewa się w innych poza angielskim językach, ale tylko 2 z nich mówi po polsku. 13 oficerów informacyjnych włada wyłącznie w języku angielskim.

W trakcie spotkania omówiono również sytuację pracowników agencyjnych i ich równego traktowania. Barnaba zaznaczył, że wiele przedsiębiorstw w sektorze spożywczym i dystrybucji wykorzystuje tę formę stosunku pracy, by zatrudniać pracowników, najczęściej z krajów Europy Centralnej i Wschodniej na czas nieokreślony, po stawkach gorszych niż dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio, którymi najczęściej są Irlandczycy. To, zdaniem Barnaby, może budować napięcia pomiędzy pracownikami na tle narodowościowym, zwłaszcza kiedy taka sytuacja jest dozwolona przez prawo.

Minister powiedział, że właśnie trwają prace nad nową ustawą dotyczącą regulacji agencji rekrutacyjnych, a podczas zbliżających się rozmów trójstronnych ten temat będzie jednym z najważniejszych.

W sprawie Polaków w Cork

Podczas spotkania poruszono także problem braku pomieszczeń dla polskich organizacji w Cork: stowarzyszenia MyCork Association oraz dla Polskiego Centrum Wsparcia i Profilaktyki "Together/Razem". Viola Di Bucchianico przekazała Ministrowi Kelleherowi list otrzymany od Wojciecha Białka, członka stowarzyszenia MyCork, z prośbą o lokal dla wymienionych organizacji.

W czasie spotkania Minister Kelleher oznajmił, iż mianował przedstawiciela społeczności polskiej do Komitetu Doradców National Employment Rights Authority (NERA).

Utworzenie NERA i powołanie Komitetu Doradców stanowi wypełnienie kluczowych zobowiązań w ramach programu "Towards 2016, The Ten Year Framework Social Partnership Agreement".

Komitet Doradców będzie doradzać NERA w kwestiach związanych z wykonywaniem ustawodawstwa dotyczącego prawa pracy. Komitet będzie również dostarczać informacji oraz danych z tego zakresu.

Wśród członków Komitetu Doradców NERA znajdują się osoby nominowane przez Ministra Kellehera, w tym Stella Skowrońska, nauczycielka i tłumacz oraz PR MyCork Association z Cork.

Tekst z serwisu: Kurier Polski