Ubezpieczenie samochodu w Irlandii

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, by spokojnie korzystać z własnych czterech kółek na Zielonej Wyspie.

Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkiem każdego kierowcy. Na początek musimy opłacić podatek rejestracyjny Vehicle Registration Tax. Mamy na to 24 godziny licząc od czasu sprowadzenia samochodu do Irlandii, czy kupna auta na miejscu. Jeśli nie dotrzymamy tego terminu, policja zatrzyma samochód do czasu dokonania przez nas wpłaty. Na tym niestety nie skończą się opłaty. Musimy wykupić ubezpieczenie OC (możemy wybierać spośród 3 wariantów) oraz podatek drogowy. Dopiero wtedy możemy poznawać uroki Zielonej Wyspy na własnych czterech kółkach.

Gdy nie masz ubezpieczenia.

Brak ubezpieczenia samochodu może skutkować:

. Grzywną do 2 500 euro,

. Odebraniem przez policję prawa jazdy,

. Karą więzienia (w przypadku, gdy sprawa braku ubezpieczenia kończy się w sądzie).

Za prowadzenie samochodu bez ubezpieczenia, grozi nam zatrzymanie przez policję naszego prawa jazdy. Często policja odstępuje od wymierzenia tej kary, ale za to nie obejdzie się bez 5 punktów karnych. W przypadku, gdy policja zatrzymuje nas ponownie bez ubezpieczenia, grożą nam większe sankcje: zatrzymanie prawa jazdy i samochodu.

VRT (Vehicle Registration Tax) - podatek rejestracyjny samochodu w Irlandii

Nie obowiązuje on osób, które używają samochodu w celach turystycznych (i to do 90 dni). Poza wspomnianymi już turystami, zwolnione są osoby uczące się na Zielonej Wyspie (do 12 miesięcy), a także osoby zatrudnione w Irlandii na czas określony zapisany w kontrakcie. Nie zapłacą VRT, jeśli w biurze rejestracji pojazdów (VRO, Vehicle Registration Office) złożą dokumenty poświadczające ich status. W Irlandii takich placówek jest 24, dlatego z uwagi na wielkość kraju nie powinniśmy mieć problemu z dotarciem do nich. Lista biur VRO znajduje się na stronie www.revenue.iewww.revenue.ie/cont_main.htm.

Po sprawdzeniu dokumentów VRO wyda zaświadczenie pozwalające na jazdę po irlandzkich drogach bez VRT.

W praktyce wszyscy stali mieszkańcy Irlandii muszą go opłacić. Zwolnieni są jedynie:

. Kierowcy o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności,

. Członkowie korpusu dyplomatycznego.

Zwolnienie z VRT ma swoje zastrzeżenia - nie możemy sprzedać samochodu w przeciągu roku. Obowiązek rejestracji należy wypełnić w przeciągu 24 godzin (dotyczy to posiadaczy PPS -jest to odpowiednik polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej) w przeciwnym razie policja ma prawo zatrzymać samochód do czasu uiszczenia VRT.

Średnia kwota podatku rejestracyjnego wynosi 500 euro (uzależniona jest od pojemności silnika i przeznaczenia pojazdu np. rolnicze, czy dostawcze.

Ubezpieczenie OC

Istnieją trzy rodzaje ubezpieczenia OC:

Third Party - ubezpieczenie najbardziej podstawowe, jest to ubezpieczenie obowiązkowe, bezwzględnie wymagane od każdego kierowcy. Jego specyfika polega na tym, że to nie ubezpieczony otrzyma rekompensatę w razie wypadku, ale osoba trzecia. Jest to więc klasyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Roczna składka ubezpieczenia wynosi około 1 500 euro. Jest to minimalne ubezpieczenie, dlatego osoba poszkodowana będzie zmuszona pokryć część kosztów, nie możemy również liczyć na rekompensatę w razie kradzieży pojazdu, czy jego podpalenia. Ubezpieczenie nie pokryje kosztów naprawy samochodu.

Third Party "Fire And Thef" - ubezpieczenie rozszerzone o zabezpieczenie przed kradzieżą i utratą auta w pożarze,

Comprehensive - ubezpieczenie uniwersalne, dotyczy praktycznie wszelkich szkód, które związane są z eksploatacją samochodu, jest to zarazem ubezpieczenie najdroższe. Pokryje ono wszelkie szkody, które dotyczą naszego samochodu, bez względu na ich przyczynę. W pakiecie dostaniemy także ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Otrzymamy również rekompensatę w razie kradzieży przedmiotów osobistych,

Kto zapłaci większe OC:

- Kierowca do 25 roku życia (z powodu mniejszego doświadczenia oraz - jak mówią statystyki - większej brawury na drodze),

- Osoby posiadające samochód z kierownicą po lewej stronie,

- Osoby posiadające zagraniczne prawo jazdy (stąd popularna jest wymiana dokumentów na irlandzkie),

- Właściciele starszych samochodów.

Wysokość składki uzależniona jest od kilku czynników:

- Prawo jazdy (tymczasowe, czy pełne), składka obniżona dotyczy pełnego prawa jazdy, osoby z prawem jazdy tymczasowym zapłacą nawet kilkaset euro więcej,

- Wiek samochodu - z reguły im samochód jest starszy, tym większe kwoty pochłonie jego ubezpieczenie, samochody starsze uważane są za bardziej wypadkowe,

- Wielkość samochodu, składka zwiększa się wraz ze wzrostem pojemności silnika,

- Wiek kierowcy: kierowca do 25. roku życia będzie płacić większe OC,

- Doświadczenie, jeśli wcześniej byliśmy już właścicielami polisy ubezpieczeniowej, zapłacimy mniej,

- Wartość samochodu, uwzględniana jest w wariancie rozszerzonym i uniwersalnym, niska wartość samochodu to niższa stawka ubezpieczenia i jednocześnie niższa kwota odszkodowania,

- Garażowanie samochodu obniża stawkę ubezpieczenia.

Podatek drogowy - Motor Tax

Średnia roczna stawka podatku drogowego w Irlandii wynosi 350 euro. Jego wysokość uzależniona jest od pojemności silnika. Potwierdzeniem opłacenia podatku jest naklejka na przednią szybę samochodu. Otrzymamy ją (uprzednio opłaciwszy podatek) w Motor Tax Office. Lokalne biura MTO znajdują się na stronie: www.oasis.gov.ie/service_finder.