Ciechanowiec. Miasto nad Nurcem.

Ciechanowiec podzielony przez rzekę Nurzec na nowy i stary był typowym miasteczkiem podlaskim - wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Na przełomie XIX i XX wieku prawie trzy czwarte ludności stanowili Żydzi

Ciechanowiec nad Nurcem

Ciechanowiec podzielony przez rzekę Nurzec na nowy i stary był typowym miasteczkiem podlaskim - wieloetnicznym i wielowyznaniowym. Na przełomie XIX i XX wieku prawie trzy czwarte ludności stanowili Żydzi

Położony jest na krańcach dawnego województwa łomżyńskiego. Prawa miejskie uzyskał już w XV wieku. Należał wtedy do rodziny Kiszków, ale w ciągu kolejnych wieków wielokrotnie zmieniał właścicieli.

Najwcześniej, bo już w XIV wieku, wybudowany został kościół katolicki, który swój dzisiejszy kształt uzyskał po przebudowie w 1737 r. Oprócz kościoła granice wielowyznaniowości miasta wyznaczały XVI-wieczna cerkiew prawosławna, synagoga i protestancki dom modlitwy.

Swoje znaczenie miasto zawdzięczało dogodnemu położeniu na szlaku handlowym z Moskwy i Grodna do Warszawy.

Niewątpliwie najważniejszą osobą związaną z historią Ciechanowca jest Jan Krzysztof Kluk. Poświęcił się on badaniom flory i fauny oraz obserwacjom rolnictwa. Wynikiem tego były podręczniki szkolne, które przez wiele lat były zalecane przez Komisję Edukacji Narodowej. Imię tego sławnego przyrodnika nosi miejscowe Muzeum Rolnictwa. Można tu obejrzeć wiele eksponatów związanych z postacią księdza Kluka, począwszy od pierwszych jego dzieł, aż po ogródek z roślinami leczniczymi.

Więcej o: