Witajcie w Libercu!

Witajcie w stutysięcznej metropolii północnych Czech, leżącej w kotlinie między Górami Izerskimi i Grzebietem Ješt'dskim.

Turyści z całej republiki czeskiej i z zagranicy przyjeżdżają do Liberca, gdzie czeka na nich mnóstwo atrakcji - między innymi ZOO, ogród botaniczny, Galeria Regionalna, Muzeum Północnych Czech, Centrum Babylon. Nie można zapomnieć także o możliwościach uprawiania sportu, które oferuje miasto. Idealne warunki do spędzania wolnego czasu oferuje całoroczny Sportovn~ areál Ješt'd - w lecie przeznaczony dla miłośników rowerów, w zimie dla narciarzy i snowboardzistów.

Pierwsze pisemne wzmianki o mieście pochodzą z 1352 r., gdy Liberec stopniowo rozwijał się jako ośrodek rzemiosła i handlu. W 1577 r. powstają pierwsze kamienne budowle - kościół św. Antoniego, zamek, pierwszy renesansowy ratusz (zniszczony w 1893 r.). W XVIII w. pojawiają się pierwsze manufaktury, zaczyna się era przemysłu. W pierwszej połowie XIX w. przebudowane zostaje centrum miasta, polepsza się połączenie drogowe, a w 1859 r. Liberec uzyskuje kolej. W tym czasie Liberec jest drugim co do wielkości miastem w Czechach, a jego znaczenie jeszcze rośnie, gdy nadany mu zostaje własny statut w 1850 r. W kolejnych dziesięcioleciach XIX w. wyrastają reprezentacyjne budynki banku, poczty, teatru, ratusza, muzeum, izby handlowej, łaźni miejskiej; powstaje zbiornik wodny, wybudowana zostaje linia tramwajowa. Liberec staje się znanym centrum tekstylnym, przemysłowym i handlowym. Sławy dodaje mu organizacja wystawy w 1906. r. i założenie ogrodu botanicznego i zoologicznego. Po powstaniu republiki w 1918 r. zbudowane zostają pałace Dunaj, Adria, kawiarni Nisa, domy handlowe Ba a, Brouk i Babka, budynek Skloexportu, hotel Imperiál. W okresie po II wojnie światowej rozwija się przemysł maszynowy, elektrotechnika, wyrób elementów plastikowych.

Datą przełomową dla Liberca i całej republiki był 1968 r., gdy doszło do wejścia wojsk Układu Warszawskiego. W tym czasie przypadkowo są w Libercu późniejszy prezydent Vaclav Havel i aktor Jan T ~ska, którzy aktywnie biorą udział w proteście przeciw okupantowi. Po aksamitnej rewolucji w 1989 r. Liberec przechodzi poważne zmiany. Pod naporem konkurencji swoją uprzywilejowaną pozycję traci przemysł tekstylny, a także inne branże. Ale jednocześnie dochodzi do rekonstrukcji historycznego centrum miasta, jest wiele inwestycji w infrastrukturę i ma miejsce znaczny postęp w dziedzinie usług, co ma wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego

Ratusz

Neorenesansowy ratusz wybudowała w latach 1888-1893 znana firma Sachers i Gärtner według projektu wiedeńskiego architekta Franza Neumanna, nie dziwi więc, że swym wyglądem przypomina on ratusz wiedeński. Nad potężnym wejściem znajduje się kamienna płaskorzeźba przedstawiająca powstanie starego i nowego ratusza oraz balkon z balustradą, skąd przemawiało wielu znanych osobistości. Ciekawa jest 65-metrowa wieża, na której znajduje się rzeźba rycerzy; na uwagę zasługują też bogato zdobione fasady, witraż i piękna sień, gdzie prezentowane są przykłady precyzyjnego rzemiosła. W budynku, w którym wciąż mieści się ratusz, jest jednym z największych klejnotów architektury miasta pod Ješt'dem.

Galeria regionalna

W miejscu dzisiejszej galerii stał pierwotnie dom dyrektora fabryki materiałów Römhelda z roku 1814, który został w latach 1871-72 przebudowany przez późniejszego właściciela Johanna Liebiega według wzoru włoskich pałaców renesansowych z bogato zdobionym wnętrzem, z jakich znany jest dzisiejszy budynek Galerii Regionalnej. Dzięki działalności Muzeum Północnych Czech i testamentowi Heinricha Liebiega (brata Johanna) powstały podstawy zbiorów, które po 1953 r. stały się osobną kolekcją i były rozszerzane w ramach Galerii Regionalnej. Dziś Galeria może pochwalić się rozległymi zbiorami malarstwa holenderskiego z XVI-XVII w., francuskich pejzaży z XIX w., niemieckiego malarstwa z XIX w. oraz ekspozycją sztuki czeskiej od przełomu XX w. do współczesności.

Muzeum Północnych Czech

Działalność pierwszego artystyczno-przemysłowego muzeum rozpoczęła się w 1873 r. Dzisiejszy budynek został wybudowany w latach 1897-98 według projektu B. Ohmanna, w stylu neorenesansowym. Najbardziej rzuca się w oczy wieża, będąca kopią wieży pierwotnego ratusza libereckiego. W muzeum znajdują się ekspozycje - naukowa, archeologiczna i historyczna - dotyczące północnych Czech. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi przemysłu tekstylnego w regionie. Inna stała ekspozycja dotyczy rozwoju artystycznego rzemiosła od antyku do współczesności. Znajduje się tu największa w Czeskiej Republice kolekcja dywanów orientalnych. Na uwagę zasługuje ekspozycja szaf grających, z których większość nadal działa.

MSTSKÉ INFORMAEN" CENTRUM

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Tel: (+420) 485101709

Fax: (+420) 485243589

E-mail: mic@infolbc.cz

Url: www.infolbc.cz

GPS: 50°46'10.01"N,15°3'31.43"E

Więcej o: