Wiza

Wiza

Wizy: turystyczna - koszt 40 dol., potrzebne zaproszenie, tranzytowa na dwa dni - 20 dol. Wizę wystawia Ambasada Republiki Mołdowy, Warszawa, ul. Miłobędzka 12