RUMUNIA

Informacje ogólne o Rumunii

Stolica: Bukareszt

Waluta: nowy lej rumuński (RON), 1 RON = 100 bani (wprowadzony do obrotu 1.07.2005 r.); 1 RON = 10 000 ROL (starych lei). Od 1 stycznia 2007 r. w obiegu są wyłącznie nowe leje (RON); stare leje (ROL) można wymienić w bankach. 1 USD = ok. 2,6 RON; 1 EUR = ok. 3,5 RON

Język urzędowy: rumuński

Inne języki: węgierski, niemiecki

PRZEPISY WJAZDOWE

PRZEPISY CELNE

PRZEPISY PRAWNE

MELDUNEK

UBEZPIECZENIE

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU

BEZPIECZEŃSTWO

RELIGIA, OBYCZAJE

ŚWIĘTA

PRZYDATNE INFORMACJE

PRZEPISY WJAZDOWE.

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać przez okres 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Rumunii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Obywatele RP korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W okresie przekraczającym trzy miesiące prawo pobytu w Rumunii uzyskują obywatele UE, którzy: 1. są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim; 2. mają wystarczające środki na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne; 3. przybyli do państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na utrzymanie. W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

PRZEPISY CELNE.

Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne mogą wwieźć lub wywieźć kwoty o równowartości do 10 tys. EUR (kwotę 10 tys. EUR i wyższą należy deklarować przy wjeździe lub wyjeździe). Restrykcje celne nie odbiegają od ogólnie przyjętych.

PRZEPISY PRAWNE.

Dolna granica kary pozbawienia wolności za nielegalny przewóz i posiadanie narkotyków wynosi 10 lat.

MELDUNEK.

Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje administracja hotelowa, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 10-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na posterunek policji.

UBEZPIECZENIE.

Obowiązkowe jest ubezpieczenie komunikacyjne (zielona karta). Honorowane są polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA.

Szczepienia nie są wymagane. Podczas szczególnie upalnych miesięcy letnich zdarzają się przypadki cholery i zapalenia opon mózgowych (głównie na południu kraju), dlatego latem zdecydowanie nie należy pić nie przegotowanej wody; Obywatele krajów EOG i posiadacze ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) korzystają z niezbędnej opieki zdrowotnej podczas pobytu czasowego w Rumunii. Wizyty u lekarzy są wówczas bezpłatne pod warunkiem podpisania przez lekarza umowy z Zakładem Ubezpieczeń Zdrowotnych, o czym należy się upewnić przed skorzystaniem z porady. Usługi ambulatoryjne i większość lekarstw są częściowo odpłatne, podobnie usługi stomatologiczne - z wyjątkiem przypadków nagłych. Uwaga: Na terenie Rumunii nie występują obecnie ogniska ptasiej grypy. Władze weterynaryjne zapowiadają, że jeszcze przez 2-3 lata (tyle trwa "życie" wirusa H5N1) w strefie potencjalnego zagrożenia będzie kontynuowany nadzór sanitarny populacji ptactwa domowego. Należy podkreślić, że w Rumunii nie doszło do przeniesienia wirusa grypy na ludzi. Osobom planującym przyjazd do Rumunii zaleca się rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Należy bezwzględnie stosować się do przepisów ruchu drogowego. Przekroczenie dopuszczalnych prędkości, zwłaszcza na terenie zabudowanym, jest rygorystycznie karane przez policję. Za przewinienia w ruchu drogowym wymierza się punkty karne. Wysokość mandatu uzależniona jest od liczby punktów karnych i wynosi od 10 do 200 EUR. Szczególnie dotkliwe dla kierowców jest dopuszczalne prawem zatrzymywanie przez policję drogową prawa jazdy. Prowadzenie pojazdu przez osoby, u których poziom alkoholu we krwi przekracza dopuszczalną normę (0,8 promila), lub pozostające pod wpływem środków odurzających bądź leków o podobnym działaniu podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 5 lat. Kierowcy powinni uważać w miejscach, gdzie prowadzone są roboty drogowe, gdyż są one na ogół słabo oznakowane; mogą powodować znaczne utrudnienie dla ruchu w ciągu dnia i zagrożenie w nocy. Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują opłaty drogowe (winiety) dla wszystkich pojazdów. Najlepiej wykupić je na przejściu granicznym, np. na stacjach benzynowych PETROM; brak winiety pociąga za sobą kary w wysokości do 1500 USD. Wykaz cen winiet jest dostępny na stronie Ambasady RP w Bukareszcie. Turyści powinni być przygotowani na konieczność wniesienia opłat specjalnych (ich wysokość zależy od typu samochodu) przy przekraczaniu Dunaju; najbardziej uczęszczane przejścia mostowe w kierunku wybrzeża czarnomorskiego to Giurgeni- -Vadu Oii oraz Giurgiu w tranzycie do Bułgarii. Orientacyjne opłaty za przeprawy promowe Calafat-Vidin i Bechet- -Oriahovo: samochody osobowe 20 EUR+3 EUR za każdą osobę, mikrobusy 40 EUR+3 EUR za każdą osobę, autokary 50 EUR+3 EUR za każdą osobę, samochody ciężarowe 80 EUR+3 EUR za każdą osobę. Wysokość i zakres innych opłat wjazdowych i wyjazdowych (ekologiczne, dezynfekcyjne, tranzytowe itd.) ustalają władze lokalne; dla przykładu: opłata ekologiczna w Giurgiu wynosi dla samochodów osobowych ok. 44 RON, mikrobusów ok. 45 RON, autokarów 225 RON, samochodów ciężarowych ok. 79 RON. Opłaty mostowe na przejściu Giurgiu-Ruse wynoszą: 2 EUR motocykle, 6 EUR samochody osobowe, 12 EUR mikrobusy, 28 EUR autokary i 43 samochody ciężarowe. Opłaty tranzytowe w Giurgiu: samochody osobowe 44 RON, autokary 225 RON, samochody ciężarowe 79 RON. Opłaty wjazdowe dezynfekcyjne w Giurgiu: samochody osobowe 6,5 RON, mikrobusy 9 RON, autokary 10,5 RON, samochody ciężarowe 11,5 RON. Opłaty lokalne mogą zmieniać się zależnie od decyzji lokalnych władz samorządowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU.

Nie ma ograniczeń. Stan techniczny rumuńskich szlaków tranzytowych jest dobry. Podróżowanie po zmroku wiąże się jednak z ogromnym ryzykiem. Po drogach, także tranzytowych, poruszają się nie oświetlone furmanki i rowerzyści. Na pasach ruchu parkowane są nie oświetlone pojazdy. Na terenach wiejskich drogami przemieszcza się bydło powracające lub wychodzące na pastwiska, często bez dozoru ze strony ludzi. Ze względu na specyfikę gór w Rumunii - ogromne przestrzenie, słabe zaludnienie, zmienność pogody - należy przestrzegać zasad bezpiecznej turystyki górskiej (wędrówki tylko oznakowanymi szlakami, wpisy do schroniskowej książki wyjść, ekwipunek dostosowany do pory roku i skali trudności trasy).

BEZPIECZEŃSTWO.

Nie występuje szczególne zagrożenie przestępczością, należy jednak zachować ostrożność w dużych miastach (okolice dworców kolejowych, placów targowych, środki komunikacji miejskiej), gdzie często zdarzają się kradzieże kieszonkowe, a także na obwodnicach aglomeracji, zwłaszcza w okolicach przejazdów kolejowych. Istotnym utrudnieniem w przypadku kontaktu z policją są kłopoty z obecnością miejscowych tłumaczy języka polskiego, niezbędnych do przeprowadzenia czynności dochodzeniowych.

RELIGIA, OBYCZAJE.

Nie ma szczególnych norm prawnych i obyczajowych.

ŚWIĘTA.

Dni ustawowo wolne od pracy to: 1 i 2 stycznia, Poniedziałek Wielkanocny (wg kalendarza prawosławnego), 1 maja, 1 grudnia (rocznica zjednoczenia Rumunii w 1918 r.), 25-26 grudnia - Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE.

1. Orientacyjne godziny otwarcia sklepów: sklepy spożywcze 8.00-18.00 (w soboty 8.00-14.00); inne sklepy - 10.00-19.00 (w soboty 10.00-14.00); niektóre sklepy, zwłaszcza super- i hipermarkety, są otwarte także w niedziele. 2. Większość urzędów rumuńskich pracuje w godzinach 8.00-16.00, jednakże interesanci przyjmowani są z reguły przez 4 dni w tygodniu w różnych godzinach, w zależności od urzędu. 3. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Bukareszcie (Wydział Konsularny).

Więcej o: