Giną gatunki

Na Ziemi żyje ok. 10-100 mln gatunków roślin i zwierząt, do tej pory opisano zaledwie 1,5 mln. Niestety, do 2015 r. może wyginąć aż 25 proc. - codziennie ponad 300 gatunków

Przyrodnicy sporządzili tzw. czerwoną listę roślin i zwierząt wymarłych oraz zagrożonych wyginięciem w skali Ziemi, kontynentów i poszczególnych państw. Wynika z niej, że dramatycznie pogorszyła się sytuacja wielu ssaków, m.in. goryli nizinnych i delfinów rzecznych. Zobacz, co możesz zrobić, żeby uratować życie na Ziemi: www.wwf.pl/projekty/cites_ecco.php