Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie medyczne

Przed wyjazdem konieczna jest wizyta w Poradni Tropikalnej celem uzyskania recept na niezbędne leki w podróży (przeciwko malarii, amebie, biegunce itp.)

Ubezpieczenie

Konieczne przy takim wyjeździe. Wybór firmy pozostawiamy do uznania.