Otmuchów

Nad brzegiem Nysy Kłodzkiej położony jest Otmuchów, jedno z najstarszych miast śląskich. Już w IX w. wspominany był jako gród strzegący ważnego szlaku handlowego, biegnącego wzdłuż Nysy Kłodzkiej.

Otmuchów

Nad brzegiem Nysy Kłodzkiej położony jest Otmuchów, jedno z najstarszych miast śląskich. Już w IX w. wspominany był jako gród strzegący ważnego szlaku handlowego, biegnącego wzdłuż Nysy Kłodzkiej.

Gród świetny jeszcze w XV i XVI w. stopniowo podupadał i na początku XX w. był zaledwie kilkutysięcznym miasteczkiem. Dzięki wybudowaniu w latach 1926-35 zapory na Nysie i utworzeniu jeziora, a także wielu cennym zabytkom jest obecnie ważnym ośrodkiem wypoczynkowo-turystycznym.

Otmuchów. Rynek

Proponujemy zatrzymać się w okolicach rynku, bo większość godnych obejrzenia zabytków znajduje się w jego sąsiedztwie.

Rynek zdobi wspaniały ratusz wybudowany w połowie XVI w. i ozdobiony wieżą w 1608 r. Znajdują się na nim dwie tarcze zegarowe z herbem miasta i biskupów wrocławskich. Na południowej ścianie wieży przepięknie odnowione sgraffito (mur pokrywano kilkoma warstwami kolorowego tynku, a potem warstwy zeskrobywano według określonego wzoru).

Renesansowy szczyt budowli pochodzi z XIX w. Tuż obok ratusza stoją trzy kamieniczki szczytowe, pozostałość dawnych kramów, inne równie ciekawe zdobią wschodnią fasadę rynku.

Kościół parafialny

Na usytuowanym nad Nysą Kłodzką wzgórzu wznosi się kościół parafialny. Wybudowany w końcu XIV w. został znacznie zniszczony w czasie wojen husyckich i rozebrany w 1690 r. Nową budowlę ukończono jeszcze pod koniec XVII w. Dwuwieżowy kościół wygląda jak bazylika z transeptem, lecz jego wnętrze jest barokową halą z rzędami bocznych kaplic. Wnętrze nietypowe dla baroku - spokojne i eleganckie, trochę surowe. Nawiązuje przez to do tradycji gotyckich, a proporcjami i symetrią do renesansu.

Ołtarz główny to wspaniała nawa o formach architektonicznych tworzących jakby osobną kaplicę z dużym obrazem. W przednich ołtarzach obrazy Willmanna, a na sklepieniu fresk Dankwarta. W kaplicach prezbiterium intarsjowane (pokrywane innymi rodzajami drewna) konfesjonały wczesnobarokowe, w podobnym stylu również ambona.

Otmuchów. Zamek

Najcenniejszym zabytkiem jest jednak położony na sąsiednim wzgórzu zamek. Początki budowli sięgają XII w. Romański gród miał zdobyć i zburzyć w roku 1285 Henryk IV. Odbudowany jako zamek gotycki został w końcu rozbudowany przez husytów w stylu renesansowym. Kolejnej przebudowy dokonano w duchu baroku. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich oraz przez kwaterujących tu Prusaków i wojska napoleońskie został w XIX w. oddany Humboldtowi, a w latach 20. zaadaptowany dla celów turystycznych.

Mury obronne

Wokół starego miasta zachowały się resztki murów obronnych z Wróblą Wieżą, której średniowieczne blanki (zębate zwieńczenie) zastąpiono w 1577 r. obecną attyką śląską.

Kościół poszpitalny

Na północ od rynku, za murami miejskimi przy ul. Krakowskiej, usytuowany jest neogotycki poszpitalny koścół. W murze absydy (zamknięcie prezbiterium) umieszczona jest tarcza herbowa biskupa Franciszka z 1699 r. W zachodnim rogu muru cmentarnego znajduje się barokowy owalny obraz "Sąd Ostateczny".

Więcej o: