Janów Podlaski

Janów Podlaski znany jest z najstarszej w Europie stadniny koni specjalizującej się w hodowli koni czystej krwi arabskiej oraz półkrwi arabskiej.

Janów Podlaski

Janów Podlaski znany jest z najstarszej w Europie stadniny koni specjalizującej się w hodowli koni czystej krwi arabskiej oraz półkrwi arabskiej.

Powstała w 1817 r. w odległym o 2 km od Janowa folwarku Wygoda . Zgodę na jej powstanie wyraził osobiście ówczesny car Aleksander I, a pierwszym kierownikiem został koniuszy wielki koronny hr. Aleksander Potocki. Zachowały się dawne klasycystyczne stajnie wybudowane ponad 150 lat temu - Czołowa i Zegarowa (ta ostatnia z neogotycką wieżą z zegarem) wg projektu Henryka Marconiego; opodal stajnie z 1886 r.: "Wyścigowa" i "Woroncowa". Do zabudowań przylega piękny park krajobrazowy . Obok znajdują się wybiegi dla koni i budynki gospodarcze. Jest też sala trofeów i księga pamiątkowa z wpisami wybitnych postaci z kraju i ze świata. Ciekawostką jest unikatowy cmentarz koni ; na głazach umocowane są tabliczki przypominające imiona zasłużonych dla stadniny rumaków.

Warto przypomnieć, że na tutejszych aukcjach kilkanaście lat temu osiągano niebotyczne ceny za najlepsze polskie ogiery, np. El Paso sprzedano za milion, a Bandosa za ponad 800 tys. dolarów.

Historia Janowa

Nazwa miejscowości Janów wywodzi się od imienia biskupa łuckiego Jana Łosowicza, który przeniósł się tu w połowie XV w., po spaleniu Łucka przez Tatarów. To on przyczynił się do nadania osadzie praw miejskich przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1465 r. Prawa te utracił Janów w 1945 r. po zniszczeniach wojennych i do dziś jest jedynie siedzibą urzędu gminy. Ma jednak charakter miasteczka, a tutejszy rynek, co podkreślają mieszkańcy, jest większy od rynku staromiejskiego w stolicy.

Biskupi łuccy wystawili tu zamek otoczony ziemnymi obwarowaniami, fosami i bastionami. Zachowały się do dziś jedynie późniejsze oficyny z końca XVIII w. oraz na wpół zdziczały park. W parku tym znajduje się Grota Naruszewicza - sztuczna romantyczna ruina zbudowana z polnych kamieni. Obiekt ten wiąże się z postacią ostatniego rezydującego w Janowie biskupa Adama Stanisława Naruszewicza, wybitnego poety i historyka epoki Oświecenia. Biskup mieszkał w Janowie od 1788 r. aż do śmierci w 1796 r.; podobno w grocie tej kontemplował i pisał swoje dzieła.

Kościół parafialny

Z innych obiektów zabytkowych wymienić należy położony opodal rynku barokowy kościół parafialny z I poł. XVIII w. z dwuwieżową fasadą i cennym wyposażeniem. W podziemiach świątyni znajduje się trumna ze zwłokami bp. Naruszewicza, a w kościele jego pomnik. Obok kościoła wysoka dzwonnica z 1745 r. oraz dwa barokowe budynki d. seminarium duchownego z poł. XVIII w. (obecnie użytkowane przez szkoły).

Kościół św. Jana Chrzciciela

Po przeciwnej stronie rynku widnieje zespół kościoła pw. św. Jana Chrzciciela wystawiony w końcu XVIII w.; w jego obrębie znajdują się groby żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami w 1920 r. W rynku odtworzono pomnik z medalionem przedstawiającym Józefa Piłsudskiego.

Więcej o: