Sygnały wzywania pomocy

Statek znajdujący się w niebezpieczeństwie wzywa pomocy, używając:

- flagi lub innego podobnego przedmiotu, którym zatacza się kręgi

- flagi i umieszczonej nad nią lub pod nią kuli lub przedmiotu podobnego do kuli

- światła, którym zatacza się kręgi

- rakiet lub pocisków wyrzucających czerwone gwiazdy, wystrzeliwanych w krótkich odstępach czasu

- sygnału świetlnego składającego się z grupy "...--- ..." (SOS), nadawanego znakami Morse'a (trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie)

- płomieni na statku (np. palącej się beczki smoły, olejów itp.)

- rakiety spadochronowej lub pochodni ręcznej palącej się czerwonym płomieniem

- powtarzanego powolnego podnoszenia i opuszczania obu ramion wyprostowanych w bok.

Powyższe sygnały mogą być pokazywane łącznie lub osobno i mogą zastępować lub uzupełniać sygnały dźwiękowe.

Znaki i sygnały stosowane na wodach śródlądowych"

Sygnały podczas ograniczonej widoczności

Więcej o: