W cieniu Łysicy i Świętego Krzyża

Kto chce odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków i szumu drzew, niech się wybierze na rzadko uczęszczane szlaki i mniej znane, ale ciekawe szczyty

Góry Świętokrzyskie są wprawdzie niskie, ale za to dostępne dla wszystkich. I bliskie - z Warszawy i Łodzi to zaledwie sto kilkadziesiąt kilometrów, a i z Poznania czy Gdańska bliżej niż w Tatry. Najbardziej zadeptane jest pasmo Łysogór z Łysicą (612 m n.p.m.) i Świętym Krzyżem (Łysą Górą - 595 m). Na wiodącym przez te szczyty czerwonym szlaku turystycznym czasami jest tłoczno. Kto chce odpocząć, niech się wybierze inne ścieżki...

***

Kilka kilometrów na północ od Chęcin leży Zelejowa - na mapie wygląda niepozornie, ma tylko 372 m. Ale to najbardziej stroma świętokrzyska górka! Jej północne zbocze to kilkudziesięciometrowa grań skalna. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie spaść w przepaść. Tym bardziej że grzbiet góry przecinają w kilku miejscach nieczynne już kamieniołomy (na ich ścianach trenują początkujący alpiniści). Zelejowa jest rezerwatem przyrody, chroniącym m.in. skały z najpiękniejszymi w Górach Świętokrzyskich przykładami wietrzenia krasowego wapieni.

Na Zelejową prowadzi czerwony szlak Kielce - Chęciny

***

Góra Perzowa (395 m), ok. 25 km na północny zachód od Kielc, to z kolei rezerwat, który chroni liczne bloki piaskowca dolnotriasowego. Na jej zboczach w cieniu potężnych buków znajdują się bloki skalne wysokie na parę metrów. Kilka z nich na skutek ruchów tektonicznych utworzyło blisko szczytu grotę. Z niewielką pomocą ludzką powstała w niej kapliczka św. Rozalii. Jak głosi legenda, w tym miejscu ukazała się niegdyś pasterzowi o nazwisku Perz biała dama. Wręczyła mu klucz i zapowiedziała, że będą się tu dziać rzeczy straszne, ale jeśli nie wypuści klucza, z ziemi wyrosną mury klasztoru. Za chwilę góra zatrzęsła się, ze skał wypełzły potworne gady, rozległy się jęki, pasterz się wystraszył, wypuścił klucz i z wyłaniającej się budowli zostały tylko skały, w których jest właśnie kapliczka.

Na Perzową dojdziemy głównym czerwonym szlakiem przez Góry Świętokrzyskie Kuźniaki - Gołoszyce

***

Góra Miedzianka , ok. 20 km na południowy zachód od Kielc, wznosi się nad doliną Łośnej (Wiernej Rzeki znanej z powieści Stefana Żeromskiego). Niektórzy nazywają ją Kozim Grzbietem, innym nieco przypomina Giewont. Niewątpliwie jest jednym z najbardziej urokliwych szczytów w Górach Świętokrzyskich. Ma wprawdzie tylko 356 m, ale wygląda na znacznie wyższą. W sąsiedztwie nie ma bowiem wzniesień, które stanowiłyby dla niej konkurencję. Jest więc doskonałym punktem widokowym. Nazwę zawdzięcza rudom miedzi, które wydobywano już w XIV w. Według legend znaleźć tam można było także szlachetniejsze metale, m.in. bryłę złota, która wraz z gwarkami zapadła się pod ziemię. Na Miedziance zakończono eksploatację dopiero w połowie lat 50. XX w., po odkryciu bogatych złóż rud miedzi na Dolnym Śląsku. Po kopalniach zostały dziury, szyby i sztolnie o łącznej długości ok. 4 km. Nie trzeba wchodzić pod ziemię, żeby znaleźć ślady miedzi. Także na powierzchni zachowały się resztki skał zabarwione przez związki miedzi na niebiesko (azuryty) i zielono (malachity).

Przez Miedziankę prowadzi żółty szlak Wierna Rzeka (PKP) - Chęciny

***

Góra Bukowa , położona ok. 10 km od trasy E-77 Warszawa - Kraków, nie jest rezerwatem, ale warto na nią wejść. Choć mierzy 482 m, jest łagodniejsza od wcześniej opisanych. Bywa nazywana Lisim Ogonem z racji swego kształtu i barwy jesiennego bukowego lasu. Kilkadziesiąt metrów od szczytu na szerokości ponad 100 m rozsiane są skałki piaskowców. Największe dochodzą do kilku metrów wysokości i wyglądają imponująco, szczególnie grupa bloków z licznymi szczelinami wypełnionymi bukowymi liśćmi. Około kilometra od szczytu w kierunku południowo-wschodnim napotkamy przy szlaku drewnianą kapliczkę. Według tradycji stoi w miejscu śmierci żołnierza polskiego, który walczył pod komendą Napoleona i wracał spod Moskwy. Inna opowieść mówi z kolei o powstańcu styczniowym, który miał tam zginąć osaczony przez Kozaków.

Przez Bukową Górę prowadzi szlak zielony Łączna - Starachowice i żółty z Barczy

W sieci

http://www.swietokrzyskie.pl - szlaki, noclegi, atrakcje

Więcej o: