Morliny 2005 - Piraci na Mazurach

Przez cały sierpień w mazurskich portach co weekend powstaje (i przemieszcza się!) pirackie miasteczko. Co w nim na nas czeka? Różnorodne konkursy (m.in. dla poszukiwaczy skarbów) i zabawy, koncerty szantowe, pokazy filmów i kiełbaski z ogniska

Najbliższa impreza w sobotę 13 sierpnia w Rucianych-Nidzie w porcie jachtowym U Faryja ( http://www.faryj.pl ), a następne w Giżycku (20 sierpnia, http://cosgizycko.com ), Sztynorcie (27 sierpnia, http://www.tiga-yacht.com.pl/sztynort.html ) i finał w Mikołajkach (3 września, http://www.mikolajki.pl ).