Co, jak i za ile

Pieniądze: 1 łat - 5,92 zł. Bankomaty powszechne

Podróż: Pociąg Warszawa-Kowno (przez Szestokaj) - 85 zł, Kowno-Ryga - 10 łat, Ryga-Sigulda - 0,7 łata

Noclegi: Schronisko młodzieżowe w Rydze - w sali zbiorowej 7 łatów, dwójka 27, pensjonat w Siguldzie - dwójka od 20 łatów

Jedzenie: Obiad od 5 łatów, ceny podstawowych produktów takie jak w Polsce

Kajaki: Wypożyczenie nad Gaują - ok. 25 łatów za dzień (160 zł), nad Jeziorem Engures - 2-4 łaty

Przewodnik: J. Swajdo, M. Masłowski, B. Piotrowski, P. Wójcik: "Litwa, Łotwa i Estonia. Przewodnik praktyczny", Pascal, 2004

Więcej o: