Beskid Śląski - zabytki

Teren Beskidu Śląskiego nie jest szczególnie bogaty w zabytki. Natomiast stosunkowo dużo wartych obejrzenia zabytkowych obiektów znajduje się na jego obrzeżach. Najcenniejsze są zabytki znajdujące się w miastach: Żywcu i Bielsku - Białej. Ciekawymi zabytkami są także drewniane kościoły, znajdujące się na granicy z Beskidem Małym.

Najstarszym zabytkiem jest wczesnogotycki kościół św. Stanisława w Starym Bielsku, pochodzący z II połowy XII wieku. Mający swoje początki w XIV wieku zamek Sułkowskich oraz katedra, której początki sięgają wieku XV zostały przebudowane w XIX i XX wieku i zatraciły swoje pierwotne cechy stylowe. Ciekawe kościoły drewniane znajdują się w Bielsku Białej - Mikuszowicach oraz Łodygowicach. Ten pierwszy pochodzi z końca XVII wieku, ten drugi, z pierwszej połowy wieku XVIII. Bogaty w zabytki jest Żywiec, gdzie znajduje się gotycki XIV wieczny kościół Św. Krzyża, gotycko - renesansowa katedra oraz renesansowy zamek Komorowskich. Ciekawy XIX wieczny dwór znajduje się w Kamesznicy. Na północnych obrzeżach Beskidu Śląskiego znajduje się ciekawe, pochodzące z końca XVIII i wieku założenie pałacowe. W niedalekim Grodźcu znajduje się mający swoje początki w XIV wieku zamek. Warto wymienić jeszcze drewniany kościół w Ustroniu - Nierodzimiu, oraz kościółek pod przełęczą Kubalonka, przeniesiony tu z Przyszowic koło Rybnika.