Kras i Kras

Położony w południowo-zachodniej Słowenii Kras to niewielka wyżyna wznosząca się nad wybrzeżem Zatoki Triesteńskiej na styku Gór Dynarskich i Alp. Obszar ten nazywany jest Klasycznym lub Oryginalnym Krasem, ponieważ w XIX w. po raz pierwszy zbadano tutaj i opisano proces rozpuszczania skał przez wody opadowe, dzięki czemu powstały jaskinie.

Od nazwy wyżyny Kras powstał geologiczny termin "kras" (oznacza wszelkie formy powstałe w wyniku działania wód podziemnych i powierzchniowych w skałach rozpuszczalnych).

Więcej o: