Statystyki turystyki. Jak wypada Polska w rankingu?

Polska branża turystyczna wypada bardzo słabo na tle innych krajów, ale w razie pokaźnych inwestycji perspektywy są naprawdę dobre - głosi tegoroczny raport międzynarodowej organizacji turystycznej World Travel & Tourism Council (WTTC), która zrzesza 100 dużych firm prywatnych z branży travel&tourism

WTTC dzieli rynek turystyczny na sześć kategorii: wyjazdy indywidualne, wyjazdy służbowe, wydatki państwa na turystykę, nakłady inwestycyjne firm i sektora publicznego, wydatki turystów, wyeksportowane dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. O niedojrzałości naszej branży turystycznej świadczy to, że gdy porównamy wydatki względne -np. odsetek wydatków przeznaczonych na wyjazdy, procent wydatków rządowych na turystykę - zajmujemy ok. 109-128 miejsca na świecie, na 174 sklasyfikowane kraje.

Z badań wynika jednak, że perspektywy nie są złe. Według prognozy na najbliższe dziesięć lat są tylko trzy kraje na świecie, w których dynamika wzrostu wydatków mieszkańców na wyjazdy indywidualne jest szybsza. A w rankingu dynamiki wzrostu wydatków osób przyjeżdżających do Polski jesteśmy na dziesiątym miejscu.

Branża turystyczna wytwarza zaledwie 1,6 proc. naszego PKB (157 miejsce w rankingu, ale niezłe perspektywy wzrostu - 22 miejsce) i pracuje w niej ok. 240 tys. osób. W szerszej perspektywie (inwestycje w turystyce pobudzają rozwój inwestycji w innych branżach np. w budownictwie) będzie to 7,6 PKB i ponad 1 mln miejsc pracy. Według WTTC oznacza to, że warto inwestować w polską turystykę, gdyż rozwój tej branży przekłada się u nas na niemal pięciokrotnie większy rozwój innych branż. WTTC wyliczyła, że gdybyśmy osiągnęli średni poziom Unii Europejskiej (a to oznacza, że w naszą turystykę należałoby włożyć prawie 8 mld dol.), cała gospodarka wzrosłaby o 23 mld dol., zatrudnienie w sektorze turystycznym o 0,5 mln, a w sektorach z nim związanych - o kolejne 1,5 mln.

Na podstawie wizyty Richarda Millera, wiceprzewodniczącego WTTC; zorganizowane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) spotkanie odbyło się 14 czerwca