Walka z "paragonami grozy". Prezes UOKiK: Problem jest znaczący

200 zł za dwie porcje ryby, 20 zł za gofra, 8 zł za gałkę lodów. Niemal codziennie turyści publikują w mediach społecznościowych "paragony grozy" z nadmorskich kurortów. Urzędnicy trzymają rękę na pulsie i kontrolują wakacyjne kurorty. Przedsiębiorcy prowadzący swoje biznesy w nieuczciwy sposób powinni trzymać się mocno za portfele.

Informację o prowadzeniu kontroli w nadmorskich miejscowościach potwierdził w programie "Newsroom WP" Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. - Jakość żywności na bieżąco sprawdza Główna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. UOKiK również na bieżąco prowadzi kontrole. W tym momencie są one wzmożone. Sprawdzamy legalność prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowość uwidaczniania cen dla konsumentów. Te elementy są niezwykle ważne, właśnie pod kątem uczciwości prowadzenia biznesu, ale też nieuczciwych praktyk, których mogą doznawać konsumenci - poinformował.

Zobacz wideo Wzrost poziomu Bałtyku. „Skala zagrożenia jest bardzo duża"

Podczas rozmowy Tomasz Chróstny pytany był o "paragony grozy". - To element, który weryfikujemy w toku kontroli. To, co wspomniałem, czyli prawidłowe uwidacznianie cen. Aby klient wiedział, jakie są cenniki, za co płaci, za jaką gramaturę. Te informacje są niezwykle ważne - odpowiedział Chróstny.

- Przede wszystkim mówimy tu o uczciwości prowadzenia działalności gospodarczej. Nie chciałbym generalizować, skalę problemu będziemy w stanie określić po wynikach kontroli. Dziś widzimy, że problem jest znaczący. Wysokość rachunku powinniśmy móc oszacować jeszcze przed złożeniem zamówienia - zwraca uwagę prezes UOKiK.

Przed zamówieniem dania, powinniśmy wiedzieć, ile za nie zapłacimyPrzed zamówieniem dania, powinniśmy wiedzieć, ile za nie zapłacimy UOKiK

- Pamiętajmy, że to, jak wysoka będzie cena potrawy i jaka będzie wysokość rachunku – powinniśmy oszacować jeszcze przed złożeniem zamówienia. Powinniśmy mieć dostęp do cennika karty, wyraźnie powinno być wskazane, czy jest to cena jednostkowa czy za 100 gramów. Jeśli ta druga opcja, to powinniśmy otrzymać informację, jaka jest przeciętna waga po przygotowaniu dania, żeby tę cenę można było oszacować, dlatego zachęcamy konsumentów do informowania Głównej Inspekcji Handlowej o wszelkich nieprawidłowościach.

Inspektorzy kontrolują

Na początku lipca Inspekcja Handlowa opublikowała wyniki kontroli 58 różnych lokali gastronomicznych w miejscowościach turystycznych w Polsce. Inspektorzy odwiedzili bary, pizzerie, restauracje, zajazdy, karczmy, stacje paliw w trzynastu województwach. Sprawdzali m.in. legalność i rzetelność świadczonych usług gastronomicznych. 

 - W ponad połowie odwiedzonych lokali stwierdziliśmy nieprawidłowości. W części z nich obsługa zaniżała pojemność napojów alkoholowych oraz wagę oferowanych potraw. Zdarzało się, że składniki przygotowanych dań różniły się od tych wymienionych w menu. Niekiedy konsumenci otrzymywali rachunek z doliczoną ceną opakowania, którego w ostateczności nie dostawali. W niektórych kontrolowanych miejscach przy sprzedawanych produktach nie było ceny lub nie określano ilości napojów i potraw, których dotyczy podana cena. Występowały również sytuacje, gdy lokale gastronomiczne używały nieodpowiednich wag do odważania produktów – tłumaczył prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Na początku lipca Inspekcja Handlowa skontrolowała lokale gastronomiczneNa początku lipca Inspekcja Handlowa skontrolowała lokale gastronomiczne UOKiK

Nałożono wówczas 14 mandatów na łączną kwotę 1600 zł; do sądów rejonowych skierowano sześć wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, z Kodeksu wykroczeń); dwie osoby pouczono, a w przypadku dwóch odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie. Dodatkowo wszczętych zostanie jedenaście postępowań administracyjnych wobec tych przedsiębiorców, którzy nie uwidocznili cen.

O nieprawidłowościach poinformowano inne instytucje: urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych. Kontrole Inspekcji Handlowej trwają, jeśli zauważysz nieprawidłowości w punktach gastronomicznych, informuj właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lub UOKiK. Informacje od konsumentów są weryfikowane w pierwszej kolejności. 

Doniesienia konsumentów są weryfikowane w pierwszej kolejnościDoniesienia konsumentów są weryfikowane w pierwszej kolejności UOKiK

O czym pamiętać

Inspekcja Handlowa jednocześnie przypomina o kilku zasadach:

- zwróć uwagę na czystość w lokalu i to nie tylko jeśli chodzi o czystość obrusów, naczyń czy sztućców, ale i podłogi, elementów wystroju i toalet. Jeśli w miejscach dostępnych dla oczu gościa stan higieniczny budzi zastrzeżenia, to tam, gdzie on nie zagląda, czyli w kuchni, pomieszczeniach socjalnych, sytuacja może być znacznie gorsza;

- sprawdź, czy w miejscu ogólnodostępnym - wewnątrz lub na zewnątrz lokalu - umieszczony został cennik. Chodzi o to, aby była możliwość poznania cen przed zajęciem miejsca przy stoliku lub złożeniem zamówienia, a nie dopiero przy płaceniu rachunku. To o tyle ważne, że sprzedawcy kształtują swoje ceny swobodnie – przepisy prawa nie określają cen maksymalnych, więc jeśli przy płaceniu rachunku nie chcesz się niemiło zaskoczyć – zwróć uwagę na cenniki, które powinny być umieszczone przed wejściem;

- pamiętaj, że cenniki potraw i napojów muszą zawierać aktualne informacje umożliwiające identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem, w szczególności pełną nazwę potrawy lub wyrobu, pod którą jest on sprzedawany oraz określenie ilości potrawy lub wyrobu, do których się odnosi;

- sprawdź, czy cena uwidoczniona na wywieszce, w cenniku lub karcie menu jest zgodna z podaną na paragonie;

- sprawdź, czy do rachunku nie został doliczony produkt, który nie został zamówiony lub napiwek, o którym wcześniej nie informowano – właściciel lokalu może pobierać tzw. "usługę serwisową", ale konsument musi być o tym wcześniej poinformowany (taką informację często można znaleźć w karcie menu);

- pamiętaj, że złożone zamówienie to nic innego, jak zawarcie umowy, a więc klient jest zobowiązany do zapłaty za produkt, natomiast lokal gastronomiczny do wykonania usługi - podania takiego posiłku jaki został zamówiony. Każda zmiana dokonana przez wykonującego zamówienie bez wcześniejszego poinformowania klienta podlega reklamacji, np.: jeżeli jednym z podanych w menu składników pizzy są oliwki, a nie można ich znaleźć, to z całą pewnością można ją reklamować;

- od osoby, która przyjęła zamówienie, możesz wymagać, by poinformowała cię o czasie, w którym zamówienie zostanie zrealizowane. W przypadku, gdy termin nie został dotrzymany oznacza to, że lokal nie wywiązał się z umowy, czyli można reklamować usługę i zażądać np.: obniżenia rachunku za posiłek (reklamacji może podlegać również temperatura posiłku);

- w ramach reklamacji możesz żądać towaru zgodnego z zamówieniem, a jeśli nie jest to możliwe - domagać się obniżenia ceny;

- jeśli zaserwowane danie jest nieświeże, można odstąpić od umowy, a w przypadku gdy należność już została uiszczona wcześniej - można domagać się zwrotu pieniędzy;

- gdy wizyta w lokalu zakończyła się zatruciem pokarmowym, należy zgłosić sprawę do miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która na podstawie badań laboratoryjnych może stwierdzić czy danie, które zostało skonsumowane, zawiera drobnoustroje chorobotwórcze (badania są wykonywane na próbach kontrolnych, które lokal ma obowiązek pobierać i przechowywać przez 48 godzin).

Źródło: money.pl / UOKiK

Więcej o: