Od Hetytów do Seldżuków

Przez długie wieki, od ok. 1750 r. p.n.e., Kapadocją władali Hetyci, potem Persowie. Od 17 r. n.e. była prowincją rzymską, aż stała się częścią cesarstwa bizantyjskiego. Od III w. zaczęli się licznie osiedlać chrześcijańscy mnisi - wśród nich przyszły święty Bazyli Wielki, twórca zakonu bazylianów (dużo wcześniej bywał tu i św. Paweł). W XIII w. pojawili się Seldżucy, turecka dynastia muzułmańska, którzy w niedalekiej Konii utworzyli stolicę swojego imperium. Turcy, którzy zamieszkują dziś Kapadocję, to tradycjonaliści, ale gościnni i bardzo otwarci w stosunku do turystów.

Więcej o: