Bezpieczeństwo

Telefony alarmowe

Z telefonu stacjonarnego:

* 999: pogotowie * 998: straż pożarna * 997: policja * 981: pomoc drogowa * 986: straż miejska

Z telefonu komórkowego:

Aby połączyć się z posterunkiem policji w danym mieście należy wybrać dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład dla Warszawy: 22 - 997. W budkach telefonicznych rozmieszczonych na terenach miast połączenia z numerami alarmowymi są bezpłatne. Istnieje także uniwersalny numer alarmowy 112, pod który można dzwonić bez numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie wówczas przekierowana do odpowiedniej służby ratunkowej.

Policja

Policjanci w Polsce mają m.in. prawo do:

* legitymowania (z uzasadnieniem) osób w celu ustalenia ich tożsamości * zatrzymywania osób stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego i mienia * dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary * podczas wykonywania czynności policjanci mogą zastosować środki przymusu: kajdanki, pałkę policyjną, kaftan bezpieczeństwa, gaz drażniący lub nałożyć kary finansowe tzw. mandaty.

Straż miejska

Straż miejska jest szczególnym, miejskim rodzajem policji. Jej zadaniem jest ochrona porządku publicznego na terenie miasta. Straż miejska posiada w niektórych względach uprawnienia podobne do policji. Do obowiązków straży miejskiej należy kontrola ruchu drogowego, ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, ochrona obiektów użyteczności publicznej etc. Straż miejska upoważniona jest do wystawiania mandatów za różnego rodzaju przewinienia na terenie miasta - za złe parkowanie, spożywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

GOPR

GOPR, czyli Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest stowarzyszeniem ratowniczym o charakterze ogólnokrajowym ze szczególnym uwzględnieniem rejonów górskich. Do głównych zadań służb GOPR należy niesienie pomocy tym turystom górskim, których zdrowie lub życie jest zagrożone. GOPR stara się zapobiegać tym wypadkom oraz działa na rzecz ochrony środowiska górskiego. Ratowników GOPR-u można rozpoznać dzięki charakterystycznym czerwonym strojom. Znakiem rozpoznawczym GOPR jest owalny symbol z błękitnym krzyżem pośrodku lub sam krzyż bezpośrednio na ubraniu. Siedzibą władz naczelnych GOPR jest miasto Zakopane.

Ambasady zagraniczne w Polsce

Jeśli obywatelowi innego kraju przebywającemu na obszarze Polski skradziono dokumenty, pieniądze lub też jemu zdrowiu lub bezpieczeństwu coś zagraża, zawsze może skorzystać z pomocy ambasady lub konsulatu swoje państwa, znajdującego się na terenie Polski.

Lista przedstawicielstw dyplomatycznych w Polsce znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Więcej o: