Punkty informacji turystycznej

Szczegółowych informacji o Polsce udzielają centra informacji turystycznej, które dzielą się na certyfikowane oraz niecertyfikowane.

Wszystkie certyfikowane centra informacji turystycznej udzielają informacji w jednym lub więcej językach obcych, a zakres ich usług jest zwykle rozszerzony w stosunku do niecertyfikowanych. Certyfikowane centra informacji oznaczone są gwiazdkami (*) Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, które określają kategorię standardu ich usług.

Centrum Informacji Turystycznej * : udziela informacji w jednym języku obcym w stopniu podstawowym oraz ma do dyspozycji bezpłatne lokalne materiały promocyjne.

Centrum Informacji Turystycznej ** : udziela informacji w jednym języku obcym w stopniu komunikatywnym oraz ma do dyspozycji bezpłatne materiały promocyjne o najbliższej okolicy i regionalne. Ponadto istnieje w nich możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu.

Centra Informacji Turystycznej *** :powinny być zlokalizowane w centrum miasta lub przy głównej trasie turystycznej, udziela informacji w dwóch językach obcych w stopniu dobrym, ma do dyspozycji bezpłatne materiały promocyjne o najbliższej okolicy - regionalne i ponadlokalne oraz komputer z dostępem do Internetu.

Centra Informacji Turystycznej **** : muszą być położone w centrum miasta lub przy głównej trasie turystycznej, udzielają informacji w trzech językach obcych, mają do dyspozycji bezpłatne materiały promocyjne o najbliższej okolicy - ponadlokalne i regionalne również w językach obcych jak i materiały tematyczne. Oferują możliwość skorzystania z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz skorzystania z kiosku multimedialnego również po godzinach urzędowania.

Więcej o: