Granice Polski

Polska leży w samym środku Europy. Kraj ograniczony jest od północy przez wody Morza Bałtyckiego zaś od południa przez pasmo Karpat i Sudetów.

Polska graniczy z siedmioma krajami: od zachodu z Niemcami (długość granicy 467 km), od południa z Czechami (790 km) i Słowacją (541 km), od wschodu z Ukrainą (529 km), Białorusią (416 km), Litwą (103 km) i Rosją (210 km). Długość granicy morskiej wynosi 528 km. Granice Polski na przestrzeni wieków ulegały częstym zmianom, szczególnie na wschodzie. Ogólna długość granic Polski (na lądzie i wodach granicznych) wynosi 3582 km. Cechy terytorium naszego kraju to duży udział granic naturalnych (morze, góry, rzeki) i duża zwartość terytorium (centralne położenie stolicy, co ułatwia administrowanie krajem).

Lista przejść granicznych samochodowych:

Z Ukrainą: Medyka, Korczowa, Hrebenne, Dorohusk, Zosin.

Z Białorusią: Terespol, Koroszczyn, Sławatycze, Kuźnica Białostocka, Połowce, Bobrownik.

Z Rosją: Gołdap, Gronowo, Bezledy.

Z Litwą: Ogrodniki, Budzisko.

Polska - euroregiony

Polskie miasta i gminy przygraniczne zrzeszone są w kilkunastu euroregionach położonych wzdłuż granic lądowych i wybrzeża Morza Bałtyckiego. Euroreginy to tereny znajdujące się na pograniczu sąsiadujących ze sobą państw - zjednoczone wspólną kulturą i często przeszłością. Na ich terenach powstają transgraniczne trasy turystyczne. Przejścia graniczne euroregionów otwarte są dla turystów pieszych i rowerowych, coraz częściej też powstają przejścia dla narciarzy. Przez turystyczne przejście graniczne wolno przenosić wyłącznie rzeczy osobistego użytku i artykuły spożywcze niezbędne w czasie trwania podróży. Polskie euroregiony.

* Euroregion Nysa (1991, Polska/Niemcy/Czechy), * Euroregion Karpacki (1993, Polska/Słowacja/Ukraina/Węgry/Rumunia), * Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr (1993, Polska/Niemcy), * Euroregion Pro Europa Viadrina (1993, Polska/Niemcy), * Euroregion Tatry (1994, Polska/Słowacja), * Euroregion Bug (1995, Polska/Ukraina/Białoruś), * Euroregion Pomerania (1995, Polska/Niemcy/Szwecja), * Euroregion Glacensis (1996, Polska/Czechy), * Euroregion Niemen (1997, Polska/Litwa/Białoruś), * Euroregion Pradziad (1997, Polska/Czechy), * Euroregion Bałtyk (1998, Polska/Rosja/Litwa/Szwecja/Dania), * Euroregion Śląsk Cieszyński (1998, Polska/Czechy), * Euroregion Silesia (1998, Polska/Czechy), * Euroregion Beskidy (2000, Polska/Czechy/Słowacja), * Euroregion Puszcza Białowieska (2002, Polska/Białoruś), * Szeszupa (2003, Polska Rosja Litwa Szwecja)

Więcej o: