Bogactwa naturalne

Polska należy do krajów zasobnych w węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarkę, sól kamienną, rudy miedzi, srebra oraz surowce skalne. Jest natomiast uboga w tak ważne surowce, jak: ropa naftowa, gaz ziemny i rudy żelaza.

Głównym bogactwem energetycznym Polski jest węgiel kamienny. Na węglu opiera się w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej. W rzeczywistości tylko węgiel kamienny jest surowcem energetycznym, którego posiadamy pod dostatkiem. Największe zasoby węgla kamiennego ma Zagłębie Górnośląskie.

Drugie miejsce pod względem wydobycia zajmuje węgiel brunatny. Przemysł wydobywczy, zajmujący się pozyskiwaniem tego surowca, istnieje m.in. w Bełchatowie. Najmniejsze znaczenie dla przemysłu ma wydobycie w Polsce ropy naftowej i gazu ziemnego. Obszary wydobycia polskiej ropy naftowej znajdują się m.in. w okolicach Sanoka, Gorlic oraz Bochni tzw. Zagłębie Karpackie, Dębnie k. Gorzowa Wielkopolskiego, w okolicach Kamienia Pomorskiego oraz na szelfie Morza Bałtyckiego. Spośród surowców metalicznych do najzasobniejszych w Polsce należą złoża rud miedzi oraz cynku i ołowiu. Spośród surowców chemicznych podstawową rolę odgrywają siarka rodzima i sól kamienna. Sól kamienna występuje m.in. w Małopolsce (Bochnia, Wieliczka, Łężkowice, Siedlec). Złoża gazu ziemnego występują w okolicach Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa oraz w Polsce Zachodniej. W Polsce odkrywa się wciąż nowe złoża gazu łupkowego.

Więcej o: