Położenie geograficzne Polski

Kiedy połączymy ze sobą krańcowe punkty Europy, stwierdzimy, że łączące je linie przecinają się na terytorium Polski, na Nizinie Mazowieckiej. Stanowi to dowód na to, że Polska leży w samym środku Europy.

Kraj ograniczony jest od północy przez wody Morza Bałtyckiego zaś od południa przez pasmo Karpat i Sudetów. Większa część terytorium Polski znajduje się w dorzeczu Wisły i Odry.

Polska jest w Europie krajem średniej wielkości. Z powierzchnią 312,683 tys. km2 zajmuje dziewiąte miejsce wśród państw Europy. Ma kształt zbliżony do koła, którego środek znajduje się w miejscowości Piątek koło Łodzi. Powierzchnia Polski stanowi około 3 proc. powierzchni Europy. Polska leży w strefie czasu środkowoeuropejskiego. W lecie wprowadzany jest w Polsce czas letni (o godzinę wcześniejszy), odpowiadający strefie czasu wschodnioeuropejskiego.

Położenie Polski - długość dnia

Długość dnia w wybranych miejscach Polski jest różna w zależności od szerokości geograficznej. W Gdyni najdłuższy dzień trwa 17 godzin i 17 minut, a najkrótszy 7 godzin 05 minut. W Warszawie najdłuższy dzień trwa 16 godzin 47 minut, a najkrótszy 7 godzin 42 minuty. Jeszcze inaczej jest w Zakopanem, gdzie najdłuższy dzień trwa 16 godzin 11 minut, a najkrótszy 8 godzin 08 minut. W wyniku rozciągłości południkowej latem dzień nad Bałtykiem jest, w przybliżeniu, o godzinę dłuższy niż w Karpatach, zimą natomiast o godzinę krótszy.

Więcej o: