Polska przyroda: Rozlewiska Biebrzy [ZDJĘCIA]

Wzdłuż koryta o długości 165 km Biebrza tworzy malownicze rozlewiska, starorzecza, uroczyska i bagna. Dolina Biebrzy to prawdziwy skarb natury północno-wschodniej Polski. Rzeka stanowi prawy dopływ Narwi; łączy się także z Niemnem. Stałym elementem krajobrazu Biebrzy są rzadko spotykane zwierzęta, takie jak łosie, gronostaje, borsuki i piżmaki - ogromną różnorodność fauny i flory można podziwiać w granicach parku narodowego, jaki obejmuje całą pradolinę Biebrzy. Na rozlewiskach gromadzą się szczególnie kolonie ptaków - bocianów, łabędzi, czajek i batalionów. Zobacz, jak piękna jest Biebrza.

Biebrza >>

Więcej o: