Odgadniesz, które to miasto tylko po herbie?

1 / 10

Przedstawia złotą łódkę i złote wiosło, taki herb ma:

2 / 10

Symbolem którego miasta jest postać kobiety z rybim ogonem?

3 / 10

Widnieje na nim ukoronowana głowa gryfa. Taki herb ma:

4 / 10

Na herbie znajdują się: Lew Czeski i Orzeł Śląski. Którego miasta jest to symbol?

5 / 10

Które miasto w swoim herbie ma czarne urządzenia kuźnicze?

6 / 10

Można na nim zobaczyć dwóch świętych. Jeden trzyma klucz, a drugi miecz. Taki herb ma:

7 / 10

Które miasto ma herb z kozłem i zielonym krzakiem winnym?

8 / 10

Herb przedstawia złotą koronę i dwa srebrne krzyże, taki herb ma:

9 / 10

Przedstawia mur miejski z bramą i wznoszącymi się nad nią trzema basztami. Które miasto ma taki herb?

10 / 10

Tarcza herbowa ma tradycyjny dla tego miasta kształt i zwieńczona jest koroną. Taki herb ma: