Ten quiz kierujemy do miłośników historii. Pytamy o starożytność, dacie radę?

1 / 10

Wskaż datę założenia Rzymu:

2 / 10

Mezopotamia to starożytna kraina na Bliskim Wschodzie leżąca w dorzeczu:

3 / 10

W mitologii egipskiej bogiem powietrza i wiatru był:

4 / 10

Posąg Zeusa w Olimpii - uznawany przez starożytnych Greków za jeden z siedmiu cudów świata - zbudowano z rozmaitych materiałów. Którego z poniższych nie wykorzystano?

5 / 10

Stworzenie pisma klinowego przypisuje się:

6 / 10

Ile dzieci miała Kleopatra, ostatnia królowa hellenistycznego Egiptu?

7 / 10

Współczesna nazwa Persji to:

8 / 10

Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w:

9 / 10

W mitologii greckiej chimera opisywana jest jako istota z:

10 / 10

Okres historyczny następujący po starożytności to:

Kto pochwali się wynikiem 10/10?