7 pytań o 7 cudów świata. Komplet punktów zdobędą tylko erudyci

1 / 7

Wejście do Piramidy Cheopsa znajduje się w ścianie:

2 / 7

Budowę wiszących ogrodów Semiramidy zlecił babiloński król:

3 / 7

Zbudowanie Świątyni Artemidy w Efezie trwało:

4 / 7

Posąg Zeusa w Olimpii został zniszczony w wyniku:

5 / 7

Mauzoleum w Halikarnasie było budowlą wzniesioną w porządku:

6 / 7

Dlaczego Kolos Rodyjski nie został odbudowany po zniszczeniu przez trzęsienie ziemi?

7 / 7

Monety z wizerunkiem latarni morskiej na Faros bito w:

Uda Ci się zdobyć 7/7?